Akcyzowe zamieszanie z mieszaninami

Glikol propylenowy oraz gliceryna zmieszane z odpowiednimi aromatami (baza) i nikotyną tworzą płyn do papierosów elektronicznych, potocznie zwany liquidem. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 AKC płyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż.

A więc sprzedaż bazy potrzebnej do powstania liquidu jest opodatkowana akcyzą. Co się stanie, jeśli będziemy sprzedawać każdy składnik bazy osobno? Spójrzmy na najnowszą interpretację indywidualną.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży m.in. papierosów elektronicznych, płynów do papierosów elektronicznych (liquidów) oraz innych wyrobów do palenia. Zamierza poszerzyć swój asortyment o glikol propylenowy oraz glicerynę. Podatnik z racji szerokiego zastosowania obu produktów (jako dodatek do żywności lub składnik wielu produktów kosmetycznych i higienicznych), nie zamierza nadawać jakiegokolwiek przeznaczenia sprzedawanym produktom, a przerzucić ten wybór na nabywcę (konsumenta). Pytanie, czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, nabywanie i dalsze odsprzedawanie glikolu propylenowego oraz gliceryny będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Fiskus stwierdził, że osobno sprzedawane wyroby takie jak glikol i gliceryna nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Swoje uzasadnienie oparł na nowej definicji płynu do papierosów elektronicznych (obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.): płynami do papierosów elektronicznych są wszelkie roztwory, w tym bazy do tych roztworów, przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Kluczowym aspektem jest definicja roztworu, która w powszechnym rozumieniu tego pojęcia oznacza jednorodną mieszaninę dwóch lub więcej związków chemicznych. Fiskus słusznie zauważył, że ani gliceryna, ani glikol (jako pojedyncze, osobne substancje) takimi mieszaninami nie są, a w konsekwencji w obecnym stanie prawnym nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Czy po wkładach do kominków przyszła moda na rozbijanie na czynniki pierwsze liquidów oraz ich sprzedaż bez akcyzy? Tego nie wiemy. Ale w razie pytań o akcyzę, zapraszamy do kontaktu.

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku