Dyrektor KIS o akcyzie od leasingu samochodu z UE

Niedawno pisaliśmy o akcyzie od leasingu samochodu z innego kraju EU. Praktyka podatkowa w tym zakresie była raczej jednolita: dochodzi do WNT, powstaje obowiązek zapłaty akcyzy w przypadku najmu samochodu z innego kraju członkowskiego. Pojawiło się jednak istotne orzecznictwo sądowe, w tym np. wyrok NSA z 29 marca 2023 r. (szerzej opisany tutaj). NSA stwierdził, że skutkiem najmu nie jest uzyskanie przez stronę uprawnienia do rozporządzania samochodem jak właściciel lecz czasowe jego użycie. Zatem w przypadku najmu długoterminowego, nie nabywa się prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel, w konsekwencji nie dochodzi do WNT, a to skutkuje brakiem obowiązku podatkowego w akcyzie.

Pojawiła się nadzieja, że wyrok ten zapoczątkuje rewolucję. No i…

Dyrektor KIS zmienia swoje stanowisko.

W lutym 2018 r. organ wydał interpretację (0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.JS) w której stwierdził, że sytuacja w której podatnik wynajmie samochód osobowy na 2 dni na terytorium kraju EU, który w tym kraju jest zarejestrowany, a jednocześnie niezarejestrowany w Polsce, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym z tytułu pierwszej sprzedaży samochodu osobowego na terytorium Polski. Tym samym z dniem użycia tych pojazdów podatnik będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy.

Interpretacja ta została zaskarżona do WSA we Wrocławiu. Organ uchylił ją i stwierdził, że nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w związku wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego, ponieważ podatnik nie nabędzie prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel oraz nie dokona jego zarejestrowania w Polsce. Dyrektor KIS nie dawał jednak za wygraną i wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę. Dyrektor KIS po ponownym rozpatrzeniu wniosku był zmuszony wydać interpretację indywidualną z dnia 27 czerwca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.9.JS) w której powtórzył zdanie WSA czyli w najmie krótkoterminowym samochodu z kraju członkowskiego nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w związku wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu osobowego, ponieważ nie nabywa się prawa do rozporządzania tym samochodem jak właściciel oraz nie dokonuje jego rejestracji w Polsce. Konsekwencją braku obowiązku podatkowego, będzie brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Nie pozostaje nam nic jak czekanie aż fiskus będzie wydawał takie interpretacje bez udziału sądów administracyjnych.

Masz problem z akcyzą? Zobacz, jak możemy pomóc.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku