Program FENG zaakceptowany przez Komisję Europejską – już niedługo wystartują pierwsze konkursy dla przedsiębiorców!

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy z ośmiu programów krajowych realizujących Umowę Partnerstwa – tj. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. To pierwszy zaakceptowany przez KE program krajowy o wartości 7,9 mld Euro, które trafi m.in. do przedsiębiorców.

W pierwszej kolejności mają ruszyć konkursy związane z działaniami w ramach tzw. priorytetu I Programu FENG oraz następcy działania „Kredytu na innowacje technologiczne” wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o wspomniany Priorytet I FENG, to obejmie on następujące moduły:

  • Moduł – B+R – finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych).
  • Moduł – Wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.
  • Moduł – Infrastruktura B+R – finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacjia agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji.
  • Moduł – Kompetencje – doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji, z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.
  • Moduł – Zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (Product Environmental Footprint (PEF), Life-Cycle Assessment (LCA), weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification (ETV) oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw. Realizowane inwestycje powinno wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych.
  • Moduł – Cyfryzacja – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
  • Moduł – Internacjonalizacja – wsparcie m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

Pierwsze konkursy mają ruszyć na przełomie 2022 i 2023 r. lub w pierwszym kwartale 2023 r.

Zobacz, jak możemy pomóc – kliknij.

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku