Zmiany w zasadach udzielania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji: na jakie preferencje mogą liczyć przedsiębiorcy od 2023 r.?

Kilka tygodni temu został opublikowany projekt nowego rozporządzenia regulującego udzielanie pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Zgodnie z jego treścią, preferencyjne warunki inwestowania obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zostaną utrzymane w kolejnym roku, a ponadto zostaną wprowadzone dodatkowe ułatwienia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Na skutek pandemii Covid-19, w 2022 r. obowiązują preferencyjne warunki udzielania wsparcia takie jak:

  • obniżenie o 50% minimalnych kosztów dla reinwestycji podejmowanych przez średnie i duże firmy,
  • redukcja progu bazowego dla średnich przedsiębiorców do 90% (w miejsce uprzednio obowiązujących 80%),
  • większy obszar geograficzny z niższą wartością wymaganych minimalnych kosztów inwestycji (m.in. dzięki rozszerzeniu listy miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze).

Przyjęcie nowego rozporządzenia pozwoli na utrzymanie preferencyjnych progów w 2023 r., a dodatkowo wprowadzona zostanie możliwość skorzystania z 50% obniżenia poziomu kosztów kwalifikowanych w przypadku reinwestycji dla wszystkich przedsiębiorców (nie tylko średnich i dużych podmiotów, jak ma to miejsce w chwili obecnej).

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku