Rusza strumień dotacji z Funduszy UE – jak ugryźć kawałek tortu ważącego prawie 20 mln PLN?

Już 7 lutego 2023 r. zostanie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), czyli następcy programu POIR. Wiadomo już, że zaplanowane konkursy będą się różnić od tych, które były dostępne w latach 2014 – 2020, dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania do nowego rozdania, bo kwota, o którą można powalczyć w 2023 r. to aż ok. 4,7 mld EUR!

Ścieżka SMART – czyli projekty modułowe.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu (od 2014 r.  kiedy wsparcie było udzielane na projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania 1.4.-4.1 POIG), będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty obejmujące kilka obszarów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa tj.:

  • Moduł 1: prace B+R,
  • Moduł 2: wdrożenie innowacji,
  • Moduł 3: rozwoju infrastruktury B+R,
  • Moduł 4: internacjonalizacja,
  • Moduł 5: rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
  • Moduł 6: cyfryzacja przedsiębiorstw,
  • Moduł 7: „zazielenianie” przedsiębiorstw.

Jest to tzw. ścieżka SMART, w ramach której zaplanowano aż 10 naborów – dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorców oraz konsorcjów (w tym dwa nabory na rzecz projektów związanych z dostępnością). W ścieżce SMART, obowiązkowy będzie jeden z dwóch wskazanych wyżej modułów – prace B+R dla dużych przedsiębiorstw lub MŚP oraz wdrożenie innowacji dla MŚP. Pozostałe moduły będą fakultatywne.

Pierwsze nabory ruszą już 21 lutego 2023 r. i w zależności od typu aplikującego podmiotu potrwają do 31 października 2023 r.  

Kredyt technologiczny oraz Kredyt ekologiczny.

Dla przedsiębiorstw planujących inwestycje związane z wdrożeniem nowej technologii (np. w formie prac B+R), skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, zostanie skierowany konkurs „Kredyt technologiczny”. Będzie on skierowany do sektora MŚP. Nabór wniosków w ramach Kredytu technologicznego ogłoszony zostanie 23 marca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Nowością w obecnej perspektywie będzie nabór w ramach „Kredytu ekologicznego”. Ma on wspierać przedsiębiorstwa w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również̇ poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. Konkurs będzie skierowany do sektora MŚP, ale też podmiotów zatrudniających do 3 000 pracowników (tzw. mid caps). Wnioski w ramach konkursu będzie można składać w ramach 2 rund konkursowych: 1 runda: 6 czerwca 2023 r. – 17 sierpnia 2023 r. oraz 2 runda: 22 sierpnia 2023 r. – 21 listopada 2023 r.

Pozostałe możliwości finansowania działalności MŚP

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły ubiegać się również o wsparcie przygotowania wniosków o dofinansowanie do programów centralnych zarządzanych przez Komisję Europejską (tj. EIC Accelerator, LIFE itp.) w ramach programu, który był dostępny w poprzedniej perspektywie finansowej tj. „Granty na Eurogranty” (nabór: 30 czerwca 2023 r. do 4 czerwca 2024 r.). W ramach następcy programu Go2Brand – działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP” (nabór: 20 czerwca 2023 r. – 20 września 2023 r.).  przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie targów i konferencji zagranicznych.

Oprócz opisanych powyżej możliwości przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po dofinansowanie z programów regionalnych, centralnych zarządzanych przez Komisję Europejską oraz krajowych obsługiwanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i bezpłatnych konsultacji koncepcji projektu.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku