Bez zwolnienia z akcyzy dla liquidów “testowanych” przez klientów

Opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. płyn do e-papierosów. Prawodawca przewidział jednak szereg zwolnień z akcyzy. Część określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia,  zwolniony z akcyzy jest płyn do e-papierosów z chwilą przeznaczenia do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu (przy założeniu spełnienia dodatkowych warunków formalnych). Przepis nie określa jednak kto te badania może przeprowadzać, aby ze zwolnienia skorzystać. Praktyka podatkowa podpowiada np., że badania przeprowadzane przez pracowników działu R&D wpisują się w zakres zwolnienia z § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (tak w interpretacji indywidulanej z 23.05.2023 (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.89.2023.1.AM).

Czy testowanie płynów do e-papierosów przez klientów będzie wpisywało się w zakres badania jakościowego na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, a w konsekwencji będzie korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego? Spójrzmy na interpretację indywidualną z 22 sierpnia 2023 r.

Testy przez Klientów

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją płynów do e-papierosów (gotowych wyrobów). Oferowane są klientom różne wersje smakowe, od nut nikotynowych przez miętowe i owocowe po smaki tworzone indywidualnie pod klienta. Klienci przez zakupem danego płynu chcieliby sprawdzić jakość wyrobów. Czynności testowe będą polegały na spożywaniu pary powstającej z płynu do e-papierosów. Na podstawie wyników badań organoleptycznych klienci będą oceniać jakość produkowanych płynów i użytych do ich wyprodukowania surowców. Badanie organoleptyczne będzie polegało na sprawdzaniu właściwości badanych liquidów za pomocą zmysłów.

Zdaniem spółki w przedstawionym stanie faktycznym, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia akcyzowego ponieważ:

  • testowanie płynów do e-papierosów przez klientów wpisuje się w zakres badania jakościowego o którym mowa w rozporządzeniu,
  • skoro nie jest określone w rozporządzeniu kto może dokonać badania jakościowego, to nie ma znaczenia kto je przeprowadzi (czy to klient, czy pracownik),
  • spółka spełnia wszystkie wymogi formalne w celu skorzystania ze zwolnienia.

Organ nie podzielił jednak zdania spółki.

W uzasadnieniu stwierdził, że zwolnienie od akcyzy określone w § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, wymaga spełnienia szeregu warunków, między innymi  dostarczenia produktu (płynu do e-papierosów) ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Podmiot zużywający to podmiot, który ostatecznie zużywa zwolnione ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe. Podmiot zużywający zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym powinien dokonać rejestracji w CRPA ze wskazaniem rodzaju czynności podlegającej zwolnieniu. Organ stwierdził, że korelacja pomiędzy warunkami uprawniającymi do zwolnienia dotyczy wyłączenie jednego podmiotu – podmiotu zużywającego. W sytuacji w której to klienci (niezależne podmioty gospodarcze) będą przeprowadzać testy, korelacja będzie występować w ramach większej ilości podmiotów. Nie ma możliwości, aby klienci uzyskali status podmiotu zużywającego, który nabyte w ramach zwolnienia wyroby akcyzowe zużywać będzie do celów uprawniających do zwolnienia.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku