Akcyza od glikolu i gliceryny w praktyce czyli iluzja ochrony?

Zaczęło się od sprzedaży płynu do e-papierosów jako aromatów do kominków, później przyszła pora na rozbijanie na części płynu i sprzedaż pojedynczych części składowych. Pomysłowość przedsiębiorców to konsekwencja ewolucji definicji płynu do e-papierosów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 stawy o AKC płyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż.

Nadal są wydawane pozytywne interpretacje indywidualne (np. 0111-KDIB3-3.4013.243.2023.1.MPU) w których Dyrektor KIS potwierdza, że glikol i gliceryna sprzedawane samodzielnie nie są opodatkowane podatkiem akcyzowym (o czym pisaliśmy tutaj). Jednak funkcja ochronna wydanych interpretacji może być iluzoryczna. Zgodnie z wyrokami sądów, zarówno WSA jak i NSA (np. wyrok NSA z 28 marca 2023 r. sygn. I FSK 1492/22) definicja płynu do papierosów elektronicznych akcentuje kwestię jego przeznaczenia, a glikol propylenowy oraz gliceryna sprzedawane do wykorzystania w papierosach elektronicznych spełniają definicję płynu do papierosów elektronicznych z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy AKC, a tym samym ich sprzedaż do wykorzystania w papierosach elektronicznych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jako “bazy”, nie muszą być roztworami, a więc mieszaninami dwóch substancji.

Takie podejście to duży problem praktyczny. Skoro sądy mówią, że glikol i gliceryna sprzedawane oddzielnie są traktowane jako płyny do papierosów elektronicznych to powinny na nich znaleźć się znaki akcyzy. A sprzedaż wyrobów akcyzowych bez oznaczania ich znakami akcyzy może być objęta sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.

Zgodnie z art. 63a KKS kto wbrew przepisom ustawy sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (grzywna może wynieść nawet 40 mln zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeśli uszczuplenie majątku Państwa jest małej wartości podlega się jedynie karze grzywny do 720 stawek dziennych, a jeśli należny podatek akcyzowy nie przekracza ustawowego progu to podlega się karze grzywny za wykroczenie skarbowe (grzywna może wynieść od 424,2 zł do 84 840 zł).

Zatem sprzedaż glikolu i gliceryny może wiązać się z dopłatą zaległej akcyzy wraz z odsetkami oraz sankcjami z KKS. Nawet pomimo wydawanych przez Dyrektora KIS interpretacji indywidualnych, które dają jedynie iluzję ochrony.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku