Lecznicza marihuana bez VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Leczniczą marihuanę wykorzystuje się w leczeniu wielu chorób. Czy zatem podatnik prowadzący działalność w zakresie prowadzenia terapii leczniczą marihuaną ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT?

Sprawdźmy to.

Pewien podatnik zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzi Telemedyczną Poradnię Zdrowia. Lekarze wykonują w niej czynności w zakresie terapii leczniczą marihuaną poprzez teleporady. Działa to tak:

  • pacjenci wypełniają ankietę kwalifikacyjną, odpowiadając na podstawowe pytania o stan zdrowia i  przebieg choroby;
  • następnie uzyskane odpowiedzi są oceniane przez lekarza, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu poszczególnych osób do teleporady;
  • lekarze przeprowadzają wywiad z pacjentem w celu oceny kwalifikacji do terapii z zastosowaniem marihuany leczniczej. Jeśli lekarz ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, wysyła go na dodatkowe badania lub konsultację u specjalisty;
  • po zakwalifikowaniu pacjenta do terapii ustalany jest dobór leków oraz ich dawkowanie. Pacjent jest edukowany w zakresie sposobu przyjmowania i dawkowania leku.

Warunki do skorzystania ze zwolnienia z VAT

W celu skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić dwie przesłanki:

  • wykonywać usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
  • być podmiotem leczniczym wykonującym ww. usługi w ramach działalności leczniczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.389.2023.2.WH) stwierdził, że spółka spełnia wszystkie przesłanki, a argumentował to kilkoma ważnymi faktami:

  • przesłanka podmiotowa została spełniona przez spółkę poprzez rejestrację w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
  • przesłanka przedmiotowa została spełniona, ponieważ spółka wykonuje takie usługi jak przeprowadzanie wywiadu lekarskiego, skierowanie na dodatkowe badania, przekazywanie informacji o sposobie przyjmowania oraz dawkowania leku oraz monitorowanie stanu zdrowia i objawów pacjenta. Organ stwierdził, że ww. usługi wpisują się w zakres profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawie zdrowia;
  • bez znaczenia pozostaje okoliczność świadczenia przez spółkę usług za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Szerzej – w załączonej interpretacji indywidualnej.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku