Pies najlepszym przyjacielem podatnika

Podatnik prowadzący biuro księgowe może wrzucić do KUP wydatki na nabycie oraz utrzymanie… psa. O ile będzie wykorzystywał czworonoga w racjonalnym sposób w swojej działalności. Tak orzekł Dyrektor KIS w interpretacji z 8 listopada 2021 r., 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatek na zakup psa zdaniem fiskus może takim wydatkiem być. O ile pies wykazuje cechy obronne i może realnie wspomóc pdoatnika w zagrożeniu, np. przed włamaniem do biura rachunkowego w celu kradzieży bezcennych dokumentów rozliczeniowych z ZUS czy urzędem skarbowym.

Strefa wiedzyprzekierowanie przycisku