Influencer internetowy a podatek VAT

Na pokazywaniu swojego życia w mediach społecznościowych można zarabiać. Z czasem, całkiem dobrze na tym żyć. Influencer to osoba, która poprzez swoją aktywność w sieci stara się zwrócić na siebie uwagę, wzbudzić emocje u odbiorców i zrobić to na tyle skutecznie, aby zechcieli zostać z nim na dłużej i kliknąć w magiczne pole „obserwuj”. Czasem nawet i początkującego influencera “obserwuje” także urząd skarbowy…Pierwsze kroki w świecie Internetu nie wiążą się od razu z dużymi zyskami. Szybko może się jednak okazać, że popularność influencera na platformie społecznościowej jest wystarczająca, aby marka zechciała podjąć współpracę, w której za pośrednictwem twórcy internetowego będzie reklamować swoje towary bądź usługi. Wówczas popularność influencera przekłada się na realny zarobek lub inną korzyść materialną. To może rodzić konsekwencje na gruncie podatku VAT. Zarówno po stronie podmiotów współpracujących z influencerami, jak i u samych twórców.

Czy influencer, prowadzący działalność marketingową, ale niekoniecznie ewidencjonowaną działalność gospodarczą, powinien obawiać się obowiązków w zakresie VAT? Niestety, tak. Zdaniem fiskusa, nie trzeba być przedsiębiorcą w CEIDG, aby zostać podatnikiem VAT. Przykładem takiego podejścia są osoby fizyczne sprzedające swoje nieruchomości. Jeśli  fiskus uzna, że okoliczności sprzedaży mają profesjonalny charakter, wówczas uznaje się taką osobę za podatnika VAT, niezależnie od wpisu do CEIDG. Kierując się analogią, w momencie, gdy działalność influencera w sieci zaczyna przynosić mu wymierne korzyści, a jego działania ukierunkowane są zarobkowo, mogą pojawić się po jego stronie pierwsze zobowiązania.

Na ratunek zwolnienie z VAT do 200.000 zł

Koło ratunkowe to często zwolnienie z podatku VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł netto. Jeśli zatem zarobki twórcy internetowego nie przekroczą tej kwoty, może on (choć nie musi) skorzystać ze zwolnienia z VAT. Są jednak dwa haczyki, o których warto wiedzieć. Pierwszy z nich stanowi zasada proporcjonalności względem okresu w zwolnieniu z VAT. Rozpoczynając działalność w trakcie roku kalendarzowego, limit liczony jest proporcjonalnie w skali roku. Przykładowo więc, rozpoczynając działalność w październiku, limit zwolnienia z VAT będzie znacznie niższy niż startując w lutym tego samego roku. Drugie „ale” stanowią usługi doradcze podlegające ustawowemu wyłączeniu ze zwolnienia VAT zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt. 2 lit. b ustawy o VAT. Ze zwolnienia nie skorzysta także influencer – doradca, który za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych “radzi” swoim followersom w określonej dziedzinie.

Jak rozliczać się z influencerem?

Osobna kwestia to rozliczenia podatkowe podmiotów korzystających z usług influencera. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na prowadzenie takich rozliczeń:

  • Wypłata wynagrodzenia w formie pieniężnej – marka współpracująca z influencerem powinna wiedzieć czy ma do czynienia z podatnikiem VAT. Jeśli w ramach współpracy wystawiane są przez influencera faktury VAT, przedsiębiorca korzystający z usług reklamowych będzie miał możliwość odliczenia podatku;
  • Sprzedaż premiowa – podstawę stanowi tzw. „sprzedaż złotówkowa”, czyli za symboliczne 1 zł. Przedsiębiorca sprzedaje influencerowi swoje produkty lub usługi za złotówkę, a w zamian wypłaca twórcy internetowemu wynagrodzenie w zależności od wielkości sprzedaży nakładu. Fiskus akceptuje taką formę wynagradzania jedynie dla celów marketingowych i promocyjnych. Ale uwaga: równie dobrze możliwe jest w takim wypadku…
  • … świadczenie barterowe – czyli towar za towar, towar za usługę, usługa za towar lub usługa za usługę. W takiej formie wynagradzania strony dokonują „równoważących się” czynności opodatkowanych, zatem jeśli obydwie strony są czynnymi podatnikami VAT, powinny one wystawić faktury VAT oraz zaraportować czynności w ewidencji sprzedaży (oraz zakupu);
  • świadczenia nieodpłatne – które najczęściej przyjmują influencerzy na początkowym etapie swojej przygody w internecie, kiedy ich rozpoznawalność nie jest jeszcze tak duża. Nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu jedynie na cele inne niż działalność gospodarcza (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Gorzej z darowiznami towarów, od których odliczony został podatek….

Podsumowanie

Reklamowanie przez influencerów towarów i usług w mediach społecznościowych są już niemal codziennością. Warto zatem wyprzedzić fiskusa i zastanowić się nad poprawnością rozliczeń na gruncie VAT. Twórcy internetowi powinni zwrócić szczególną uwagę czy w ramach aktywności w mediach społecznościowych ich działania nie wskazują na jej profesjonalny charakter. Warto wziąć pod uwagę częstotliwość działań reklamowych i promocyjnych oraz współprac z nowymi partnerami biznesowymi, a także rosnące obroty. Wzrost tych czynników może mieć realne przełożenie na zainteresowanie fiskusa. Z kolei u podmiotów współpracujących z influencerami, obarczone ryzykiem jest przekazywanie im towarów (szczególnie nieodpłatne) oraz świadczenie na ich rzecz usług, bowiem ekwiwalentność takich świadczeń może być w skutkach wyjątkowo problematyczna.

Masz pytanie? Specjalści SOLVEO chętnie odpowiedzą

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku