Coaching kariery zwolniony z VAT?

Sukces, motywacja, work-life balance. Wypalenie zawodowe, presja. Te hasła zyskały w ostatnich latach wysoką popularność. Zajmują się nimi zawodowo przedsiębiorcy, nie dziwi więc że od strony podatkowej temat trafił w ręce fiskusa. Dyrektora KIS wydał niedawno interpretację 0114-KDIP1-3.4012.12.2023.2.PRM. Pochylił sie w niej nad rozliczeniami tzw. coacha – podatniczki zawodowo zajmującej się coachingiem kariery.

Słowo wyjaśnienia dla nieobytych: próżno szukać pełnej, słownikowej definicji tej profesji, lecz poddając weryfikacji pojedyncze wyrażenia w internetowym słowniku sjp.pwn.pl, dowiemy się, że:

  • coaching oznacza aktywną współpracę szefa z pracownikiem w celu eliminowania błędów w pracy i wspierania rozwoju pracownika.
  • Z kolei kariera definiowana jest jako (i) zdobywanie coraz wyższej pozycji w jakimś zawodzie lub w jakiejś dziedzinie; też: sukces odniesiony w tym zawodzie lub w tej dziedzinie, a także (ii) przebieg czyjejś pracy zawodowej w ciągu całego życia.

Podatniczka definiuje swą profesję jako zespół działań opartych na wspieraniu klientów indywidualnych i grupowych w zmianie zawodowej (przekwalifikowanie się, zmiana pracodawcy, poszukiwanie zatrudnienia, podwyższenie kwalifikacji).

Co ważne, zgodnie z opisem przedstawionym przez podatniczkę działalność coacha nie opiera się na usługach doradztwa, udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień w zakresie wiedzy ogólnej. Skupia się na analizie, wspieraniu i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w określonym, dopasowanym do potrzeb klienta, zakresie. Wybór nowego kierunku zawodowego lub zmian, które chce wprowadzić klient, pozostają do jego wyłącznej oceny.

To ważne z punktu widzenia VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie skorzystają jednak m.in. usługi w zakresie doradztwa. Fiskus w wydanej interpretacji indywidualnej szeroko przeanalizował zakres doradztwa w oparciu o słownikowe definicje i w zestawieniu z przepisami ustawy o VAT, uznał działalność coachingu kariery za działalność, która może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na gruncie VAT.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku