Gdzie są moje okulary? Na pewno nie w KUP…

Nie można zaliczyć do KUP wydatków na nabycie okularów korekcyjnych. Przekonał się o tym pewien doradca podatkowy. Praca taka co prawda wiąże się z wielogodzinnym ślęczeniem przy komputerze, zapoznawaniem się z aktami spraw i szukaniem sensu (życia) w niełatwych przecież przepisach podatkowych i niestabilnej przecież praktyce. Wszystko to prowadzi nie tylko do pogorszenia samopoczucia ogólnego, ale też wzroku. Podatnik-doradca zgodnie z zaleceniem lekarza postanowił zakupić okulary korekcyjne. A zgodnie z zaleceniem własnym, także zaliczyć wydatek do podatkowych kosztów.

Skąd ten pomysł?

Ano stąd, że okulary będą wykorzystywane tylko do wykonywania pracy doradcy. Pozwoli na wydajniejszą pracę, przez większą ilość godzin w ciągu dnia, co przełoży się wprost proporcjonalnie na dochody z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. A ponad 90% czasu (pracy, mam nadzieję), podatnik poświęca na wykonywanie czynności księgowych, czytanie dokumentów, przepisów prawa, komentarzy, orzecznictwa, sporządzanie pism procesowych, opinii prawno-podatkowych i innych dokumentów w zależności od potrzeb klientów. Nie mając odpowiednich okularów, podatnik nie jest w stanie w takim samym wymiarze czasowym korzystać z komputera oraz zapoznawać się z literaturą przedmiotu, a tym samym korzystać m.in. z systemów informacji prawnej, programów księgowych, sporządzać w komputerze pism, a co za tym idzie wykonywać pracy doradcy podatkowego. Gołym okiem widać, że gdyby nie kariera doradcy, wzrok bylby nadal sokoli.

Organ z takim postawieniem sprawy nie zgodził się. Jego zdaniem do kosztów uzyskania przychodów znie można zaliczyć wydatków osobistych. Wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma więc wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.

Niby nie jesteśmy zaskoczeni takim stanowiskiem fiskusa. Ale w analogicznym co do istoty dylemacie dotyczącym aparatu słuchowego, fiskus był zaliczeniu wydatków do KUP przychylny (interpretacja Dyrektora KIS z 24 października 2022 r., 0112-KDIL2-2.4011.609.2022.1.MM). Wniosek z tego taki, że ochrona słuchu mieści się w ramach prowadzenia biznesu. A wzroku już nie. A może po prostu obydwie interpretacje, choć pod szyldem Dyrektora KIS to zostały wydane przez dwie różne osoby… i jak tu nie tracić nerwów?

Nie sądzę, że wydatki na poratowanie samopoczucia i zdrowia psychicznego mogą stanowić KUP. Ale i takiej interpretacji pewnie się kiedyś doczekamy. Odnośnie samych okularów póki co, szerzej: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 18.1.2023 r., 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku