Licencja na rok, VAT od razu

Jeden z naszych Klientów odnowił licencję na używanie programu komputerowego, na okres 12 miesięcy. Kontrahent zagraniczny, import usług do rozpoznania. Zwątpił jednak podatnik, kiedy w takim wypadku należy rozliczyć VAT.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że w takich wypadkach trzeba zerkać na upływ okresu rozliczeniowego. Zgodnie z art. 19a ust,. 3 ustawy o VAT, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Chyba, że wcześniej uiszcza się zapłatę. Wtedy obowiązek podatkowy kreuje zaliczka.

Od pewnego jednak czasu organy podatkowe twierdzą, że obowiązek podatkowy dla sprzedaży zarówno licencji czasowych jak i bezterminowych, powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z chwilą wykonania usługi. Wykonanie usługi  następuje w momencie udzielenia licencji, tj. w dniu podpisania umowy licencyjnej w odniesieniu do całości ceny. W tym bowiem momencie będzie spełniona istota usługi – przekazanie prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego na rzecz licencjobiorcy.

Zatem, drogi Kliencie: nie czekaj do końca okresu. Nie zwlekaj do zapłaty. Rozpoznaj obowiązek podatkowy w momencie przedłużenia licencji!

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku