Ceny transferowe TP

Dokumentacja TP – przepisy się zmieniają, problem pozostaje.

W ostatnich latach zakres obowiązków dokumentacyjnych TP znacząco się zmienił.
Bazując na naszym bogatym doświadczeniu, wspieramy klientów w całym procesie – od identyfikacji powiązań i transakcji kontrolowanych, przez przygotowanie wszystkich elementów wymaganej dokumentacji, aż do pomocy przy wypełnieniu ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Nieustannie wzrasta liczba obowiązków w obszarze TP, a także stopień szczegółowości wymaganych danych. Konsekwentnie, podatnicy poświęcają coraz więcej czasu na wypełnienie zadań wyznaczonych im przez ustawodawcę, przy czym i tak często nie mają pewności czy wykonana praca spełnia wszystkie wymogi…

Jednocześnie wzrasta jakość kontroli cen transferowych stąd warto rozważyć powierzenie części lub całości obowiązków cen transferowych nam, profesjonalistom.

Co robimy w ramach usługi?
  • przygotowujemy dokumentację cen transferowych zarówno lokalną, jak i grupową, weryfikujemy również już istniejącą,
  • opracowujemy a następnie pomagamy we wdrożeniu poprawnej polityki cen transferowych między podmiotami powiązanymi,
  • przeprowadzamy zindywidualizowane analizy cen transferowych w formie analizy porównawczej lub analizy zgodności warunków transakcji,
  • skutecznie reprezentujemy klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie cen transferowych,
  • APA, czy MAP również nie są nam obce.

Przede wszystkim słuchamy co się do nas mówi.  Obszar cen transferowych wymaga zrozumienia Waszej działalności i umiejętnego przeniesienia jej podstawowych założeń w ramy regulacji prawnych i to nie tylko w zakresie ‘głównej transakcji’ lecz również tych pozostałych, dodatkowych, z pozoru mniej istotnych. Dlatego też preferujemy spotkania warsztatowe i fact-finding’owe w ramach pierwszego kroku realizacji współpracy, bowiem Wasza wiedza biznesowa w połączeniu z naszym know-how staje się gwarancją sprawnego wypełnienia obligatoryjnych obowiązków.

Słuchamy, ale jednocześnie analizujemy twarde dane, krytycznie podchodząc do stanu umownego w konfrontacji z rzeczywistą realizacją transakcji, dzięki czemu jesteśmy w stanie wskazać na podstawowe i nieco bardziej ukryte ryzyka TP.

Better safe than sorry. Podmiot powiązany jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji podatkowej na żądanie organów w ciągu 7 dni. I nie chodzi tu o dni robocze. To ważne, aby te 7 dni faktycznie nie okazały się „pełne roboty”! Stąd naprawdę warto zadbać przygotowanie „Local File” w sposób rzetelny, w pierwotnie wyznaczonych terminach.
Krzysztof Janusz
Zaufali nam:
Napisz do nas.
Odpowiemy szybko!
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskZobacz na mapie