Od 1 października 2021 r., by kupić nieruchomość z VAT wystarczy oświadczenie przed notariuszem

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadza uproszczenie w zakresie opcji opodatkowania VAT nabycia budynku, budowli lub ich części.

Zadziwiające, jak często do tej pory strony transakcji dotyczących nieruchomości „zapominały” o stosownym oświadczeniu przed naczelnikiem urzędu skarbowego dokonaniem transakcji. Od 1 października 2021 r. złożenie oświadczenia przed notariuszem (a nie organem podatkowym) będzie jednak równoznaczne ze spełnieniem warunku do opodatkowania transakcji.

Bez względu jednak na okoliczności, strony transakcji nieruchomościowych nadal powinny dokładnie analizować okoliczności sprzedaży pod kątem klasyfikacji VAT na długo przed samą transakcją. Przepisy nie należą do najprostszych. A organy podatkowe nadal z lubością kontrolują tego typu transakcje. Zastosowanie zwolnienia z VAT rodzi pokusę weryfikacji rozliczeń sprzedawcy (czy aby VAT nie był konieczny).

Opodatkowanie to zawsze ryzyko dla nabywcy (czy aby odliczenie podatku naliczonego jest zasadne). Opcja opodatkowania to nadal więc tylko opcja, element „strategii” zakupu. Należyta staranność w tym zakresie wciąż jednak jest najlepszym wyjściem nie tylko dla notariusza, ale też przede wszystkim zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku