SOLVEO / Krzysztof Janusz

Jestem ekspertem do spraw cen transferowych, dyrektorem w SOLVEO.

Ukończyłem Wydział Zarządzania UG ze specjalnością Inwestycje i Nieruchomości. Od 2008 r. zajmuję się cenami transferowymi. Rozpoczynałem karierę w jednej z wiodących, polskich spółek doradztwa podatkowego a od marca 2017 r. pracowałem w EY, w dedykowanym zespole cen transferowych. W Grudniu 2020 r. dołączyłem do ekipy SOLVEO, odpowiadając za rozwój firmy na gruncie TP.

Doradzam kompleksowo w obszarze cen transferowych. Aktywnie działam w jednej z Grup Roboczych Forum Cen Transferowych (Zespole opiniodawczym) przy Ministrze Finansów. Przygotowuję dokumentacje podatkowe i wszelkie analizy cen transferowych, porównawcze / benchmarkingowe. Opracowuję polityki cen transferowych i modeluję rozliczenia dla poszczególnych transakcji, co minimalizuje ryzyko podatkowe. Realizuję szkolenia otwarte i zamknięte o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, dostosowanym do poziomu zaawansowania uczestników.

Moje specjalizacje
Doradztwo podatkowe