Ulga badawczo-rozwojowa coraz bardziej atrakcyjna.

 
Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców jest ulga podatkowa B+R, w ramach której podatnicy uzyskują możliwość podwójnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z działalnością innowacyjną. A czasem nawet potrójnego – jeśli wejdą w życie propozycje w ramach podatkowego Polskiego Ładu.

Co robimy w ramach usługi?

Odpowiednie przygotowanie i wdrożenie do stosowania ulgi B+R pozwala na bezpieczne zmniejszenie zobowiązań podatkowych, dlatego też wspieramy naszych klientów poprzez:

  • analizę procesów i zadań pod kątem spełnienia wymogów działalności B+R dla celów korzystania z ulgi podatkowej,
  • weryfikację kosztów poniesionych pod kątem kwalifikowalności do ulgi podatkowej B+R,
  • zbudowanie i sformalizowanie odpowiedniego procesu wewnętrznego zabezpieczającego właściwe korzystanie z przysługujących odliczeń,
  • zabezpieczenie przyjętego podejścia w drodze opinii podatkowych lub interpretacji indywidualnych,
  • pełnienie roli kontrolera B+R realizującego proces gromadzenia danych i informacji potrzebnych do kalkulacji ulgi podatkowej w trakcie roku podatkowego jak i na potrzeby przygotowania deklaracji CIT-BR.
Zaufali nam:
Napisz do nas.
Odpowiemy szybko!
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskZobacz na mapie