Ulga badawczo-rozwojowa coraz bardziej atrakcyjna.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców jest ulga podatkowa B+R, w ramach której podatnicy uzyskują możliwość podwójnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z działalnością innowacyjną. A czasem nawet potrójnego – odkąd weszły w życie przepisy podatkowego Polskiego Ładu.

Co robimy w ramach usługi?
  • Analiza procesów i zadań pod kątem spełnienia wymogów działalności B+R dla celów korzystania z ulgi podatkowej,
  • Weryfikacja kosztów poniesionych pod kątem kwalifikowalności do ulgi podatkowej B+R,
  • Zbudowanie i sformalizowanie odpowiedniego procesu wewnętrznego zabezpieczającego właściwe korzystanie z przysługujących odliczeń,
  • Zabezpieczenie przyjętego podejścia w drodze opinii podatkowych lub interpretacji indywidualnych,
  • Pełnienie roli kontrolera B+R realizującego proces gromadzenia danych i informacji potrzebnych do kalkulacji ulgi podatkowej w trakcie roku podatkowego jak i na potrzeby przygotowania deklaracji CIT-BR.
Zaufali nam:
Napisz do nas.
Odpowiemy szybko!
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskZobacz na mapie