Solveo / Dr Anna Wojciechowska

Jestem doradcą podatkowym, wspólnikiem i partnerem w SOLVEO. 

Całe moje życie zawodowe związane jest z podatkami, którymi zajmuję się już prawie od 20 lat. Pierwszych 14 lat spędziłam w organach podatkowych (gdzie m.in. przez 6 lat pełniłam funkcję naczelnika wydziału kontroli w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku). Kolejne lata natomiast to doświadczenie zdobywane w obszarze doradztwa podatkowego – początkowo m.in. jako manager w Zespole Tax Controversy i Business Tax Advisory EY, a obecnie w SOLVEO – jako partner. Jestem także ekspertką BCC ds. sporów podatkowych, budowania strategii podatkowych i raportowania schematów podatkowych.

Ukończyłam studia o specjalizacji „Finanse i Polityka Pieniężna” na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie dodatkowo w 2014 obroniłam doktorat w dziedzinie Makroekonomii.
Specjalizuję się głównie w kontrolach, postępowaniach podatkowych i postępowaniach sądowych, gdzie aktywnie i z sukcesami reprezentuję klientów jako pełnomocnik.

Obszarem mojej specjalizacji są również podatki dochodowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatek od nieruchomości. Od 2019r. jestem również członkiem działającego przy Ministrze Finansów Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (Forum MDR).

Jestem także prelegentem licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce podatkowej. Dodatkowo od 2015 roku jestem wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, a od 2020r. również prowadzę zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Moje specjalizacje
Doradztwo podatkowe