SOLVEO / Eksperci / dr Anna Wojciechowska

Jestem doradcą podatkowym, wspólnikiem i partnerem w SOLVEO. 

Całe moje życie zawodowe związane jest z podatkami, którymi zajmuję się od ponad 20 lat. Pierwszych 14 lat spędziłam w organach podatkowych (gdzie m.in. przez 6 lat pełniłam funkcję naczelnika Wydziału Kontroli w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku). Kolejne lata natomiast to doświadczenie zdobywane w obszarze doradztwa podatkowego – początkowo m.in. jako manager w Zespole Tax Controversy i Business Tax Advisory EY, a obecnie w SOLVEO – jako partner. Jestem także ekspertką BCC ds. sporów podatkowych, budowania strategii podatkowych i raportowania schematów podatkowych (MDR).

Ukończyłam studia o specjalizacji „Finanse i Polityka Pieniężna” na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie dodatkowo w 2014 r. obroniłam doktorat w dziedzinie makroekonomii.

Specjalizuję się głównie w kontrolach, postępowaniach podatkowych i postępowaniach sądowych, gdzie aktywnie i z sukcesami reprezentuję klientów jako pełnomocnik. Obszarem mojej specjalizacji są również podatki dochodowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatek od nieruchomości. Od 2019 r. jestem również członkiem działającego przy Ministrze Finansów Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (Forum MDR).

Jestem także prelegentem na licznych szkoleniach i warsztatach poświęconych tematyce podatkowej. Dodatkowo od 2015 r. pracuję jako wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, a od 2020 r. prowadzę zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Moje specjalizacje
Doradztwo podatkowe