Polski Ład motorem zmian

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, umowa o pracę powyżej progu ulgi dla klasy średniej (133 692 zł rocznie) staje się wyjątkowo mało atrakcyjna. Dotyka to przede wszystkim osób wysoko wykwalifikowanych, które w obliczu niższych zarobków „na rękę” szukają alternatywnych rozwiązań dalszego działania. Jedną z często rozważanych opcji jest przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przejście na własną działalność opodatkowaną ryczałtem i świadczenie usług dla byłego pracodawcy jest oczywiście w początkowym okresie niemożliwe. Kluczowy jest tu art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w myśl którego jeżeli podatnik uzyska przychody ze sprzedaży usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy – traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek na zasadach ogólnych.

W efekcie nie w każdych okolicznościach możliwe jest przejście na ryczałt już na początku działalności gospodarczej. Razem z przejściem na własną działalność opodatkowaną ryczałtem zauważalne są więc działania reorganizacyjne w grupach podmiotów powiązanych, w efekcie których specjaliści podpisują umowy z innym podmiotem z grupy, co umożliwia im zastosowanie ryczałtu w zasadzie od razu.

Jest to oczywiście możliwe, ale czy bezpieczne? Zobacz komentarz naszego eksperta w serwisie Prawo.pl [link]

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku