Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne

PSI – wyjątkowo efektywne inwestowanie.

 
Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem wsparcia inwestycji przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego w wysokości do 70% wartości nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników. Zainwestowana złotówka oznacza 70 groszy zaoszczędzonego podatku dla inwestora.

Co robimy w ramach usługi?

Korzystanie w sposób bezpieczny z pomocy publicznej w ramach Polskiej Stefy Inwestycji (Specjalnych Stref Ekonomicznych) wymaga aplikowania o decyzję o wsparciu, a także wdrożenia procedur kalkulowania zwolnienia podatkowego. Dlatego dla naszych klientów:

  • analizujemy kwalifikowalność planów inwestycyjnych pod kątem uzyskania zwolnienia podatkowego,
  • opracowujemy aplikacje o udzielenie decyzji o wsparciu,
  • negocjujemy warunki przyznania pomocy publicznej,
  • przeprowadzamy szkolenia na temat bezpiecznych oraz efektywnych sposobów korzystania z ulgi podatkowej,
  • opracowujemy zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w zgodności z interpretacją ogólną Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego,
  • przygotowujemy procedury kalkulacji dochodu zwolnionego wraz z narzędziem dyskontującym,
  • przeprowadzamy przeglądy rozliczeń korzystania z ulgi podatkowej wraz z weryfikacją kwalifikowalności wydatków w SSE/PSI,
  • wnioskujemy o zmiany warunków zapisanych w zezwoleniach SSE / decyzjach o wsparciu.
Zaufali nam:
Napisz do nas.
Odpowiemy szybko!
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskZobacz na mapie