Badanie pakietów konsolidacyjnych

Konsolidacja XXXXX

Pakiet konsolidacyjny jest rozszerzeniem dla sprawozdania finansowego, należy wskazać w nim dane dotyczące transakcji ze wszystkimi podmiotami podporządkowanymi objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (m.in. zestawienia zakupu i sprzedaży składników majątku trwałego i obrotowego, przychody i koszty, wzajemne należności i zobowiązania).
Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych.

Co robimy w ramach usługi?
  • potwierdzania prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i „reportingów” grupowych,
  • usługi poświadczające i pokrewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures).
Zaufali nam:
Napisz do nas.
Odpowiemy szybko!
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskZobacz na mapie