Badanie pakietów konsolidacyjnych

Konsolidacja

Pakiet konsolidacyjny jest rozszerzeniem dla sprawozdania finansowego, należy wskazać w nim dane dotyczące transakcji ze wszystkimi podmiotami podporządkowanymi objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (m.in. zestawienia zakupu i sprzedaży składników majątku trwałego i obrotowego, przychody i koszty, wzajemne należności i zobowiązania).
Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych.

What do we do as part of the service?
  • potwierdzania prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i „reportingów” grupowych,
  • usługi poświadczające i pokrewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures).
Skontaktuj się z nami
They trusted us:
Contact us!
We will respond quickly.
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskView on map