SOLVEO / Eksperci / Maciej Trzemżalski

Jestem biegłym rewidentem, wspólnikiem i partnerem w SOLVEO.

Audyt i księgowość od zawsze znajdowały się w orbicie moich zainteresowań i jako biegły rewident w drugim pokoleniu nie miałem dylematów w kwestii wyboru ścieżki formalnego wykształcenia czy chęci realizacji zawodowej właśnie w audycie. Doświadczenie zawodowe zbierałem przez dekadę pracy w kancelarii zrzeszonej w międzynarodowej sieci Moore Stephens na różnych stanowiskach związanych z audytem, realizując równocześnie założony program kwalifikacyjny dla biegłych rewidentów.

W ramach zainteresowań zawodowych specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych w oparciu o PSR oraz ich przekształceniami do standardów stosowanych w grupach kapitałowych, głównie w zgodnie z IFRS, w celu konsolidacji na szczeblu międzynarodowym. Ponadto w swojej praktyce często współpracuję z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami czy prawnikami, jako członek zespołów dostarczających klientowi kompleksowe rozwiązania wspierające biznes, w tym due-dilligence, wyceny i weryfikacje stosowanych procedur.

Moje specjalizacje
Audyt finansowy