SLIM VAT: korekta in minus wynikająca z wyroku sądu

Uczą nas, że VAT jest neutralny jak Szwajcaria.

Istnieje wiele przykładów, że z tą neutralnością to nie do końca tak. Najświeższy wynika z przepisów SLIM VAT. To przykład ciekawy, bo wydawać by się mogło że zupełnie nieprawdopodobny, a wręcz akadmicki w swojej fabule. Sytuacja wydarzyła się jednak naprawdę. Wiedzę o tym wydarzeniu zawdzięczamy Dyrektorowi KIS, który spisał przebieg wypadków w interpretacji z 28 września 2022 r., 0111-KDIB3-2.4012.340.2022.4.SR. Long story short:

  • podatnik zapłacił fakturę zaliczkową w grudniu 2015 r. i odliczył VAT naliczony;
  • potem jednak podatnik odstąpił od umowy (z winy dostawcy) i zażądał zwrotu zaliczki – dostawca nie chciał oddać;
  • sprawa trafiła do sądu, uprawomocniony w grudniu 2021 r. wyrok potwierdził, że zaliczkę oddać trzeba.
  • dostawca oddał ją więc, ale faktury korygującej nie wystawił.

Sukces przed sądem to jedno, ale w opisanej sytuacji trzeba też pomyśleć o korekcie podatku naliczonego. Problem w tym, że korekty in minus a’la SLIM VAT nie są (po stronie nabywcy) zależne od posiadania faktury korygującej. Decyduje uzgodnienie i spełnienie warunków – a te zdaniem Dyrektora KIS doszło do skutku w momencie wydania prawomocnego wyroku. A więc tuż przed upływem przedawnienia. Przypomnijmy, że liczymy je od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ten względem grudnia 2015 r. upłynął 25 stycznia 2016 r. – w efekcie przedawnienie upływa 31 grudnia 2021 r. właśnie.

Ta sama zasada określania terminu przedawnienia dotyczy dostawcy. On jednak aby obniżyć podatek należny musi zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wystawić fakturę VAT… jeśli nie zdążył do 31 grudnia 2021 r., to zapłaconego podatku nie odzyska. Czyli: nabywca odda nadpłącony podatek naliczony, ale dostawca nie odzyska nadpłaconego podatku należnego.

Pytanie: kto zgodnie z regułami SLIM VAT w tej sytuacji “zyskuje”, na pohybel zasadzie neutralności:

  1. sprzedawca
  2. nabywca;
  3. fiskus

Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Przy okazji, nadchodzi KSeF, to dobry moment by przejrzeć rozliczenia w zakresie faktur korygujących – kliknij. Porozmawiajmy, co możemy w tej kwestii zrobić.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku