SLIM VAT a korekta stawki podatku

Pakiet SLIM VAT daje się podatnikom we znaki, zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczanie faktur korygujących in minus. Ciekawym zagadnieniem w tym kontekście może być korekta nieprawidłowej stawki VAT (zwłaszcza w kontekście niedawnych tymczasowych obniżek związanych z tzw. tarczą antyinflacyjną). Tematu dotyczy interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 11 kwietnia 2022 r., 0113-KDIPT1-3.4012.57.2022.1.JM.

O cóż chodziło: podatnik sprzedawał towary (artykuły spożywcze) ze stawką 5% VAT. Bazując na klasyfikacji swojego dostawcy. Postanowił jednak wystąpić o WIS i okazało się, że właściwa jest stawka 23% VAT. Podatnik postanowił więc dokonać korekty sprzedaży w taki sposób, że udzielił swoim nabywcom rabatu w cenie netto. Kwota brutto została niezmieniona, podatnik obniżył jednak podstawę opodatkowania, podwyższając zarazem stawkę podatku. Faktury korygujące chciał rozliczać “na bieżąco”, w oparciu o rozwiązania SLIM VAT wynikające z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (a więc uzgodnienie i spełnienie warunków).

Organ uznał, że korekta w rozpatrywanym przypadku spowodowała obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku przy stawce 5% VAT. Ale jednocześnie spowodowała zwiększenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku przy stawce 23% –  i tej kwestii nie można pominąć. Innymi słowy, zdaniem fiskusa mamy do czynienia z zaniżonym podatkiem za dany okres rozliczeniowy, a zatem korekta faktur miała na celu wykazanie podatku należnego z tytułu zrealizowanej sprzedaży w prawidłowej (wyższej) wysokości. Mamy więc korektę VAT in plus. A jej rozliczenie powinno opierać się o przepisy art. 29a ust. 17 ustawy o VAT. Decyduje więc przyczyna. Ta ma zdaniem organu charakter pierwotny. Więc trzeba rozliczyć faktury korygujące wstecznie.

Nie jest to korzystna interpretacja dla podatnika. Powinni o niej pamiętać zwłaszcza ci, którzy mają do czynienia z towarami korzystającymi ze stawek czasowo obniżonych. Nie tylko więc sprzedawcy żywności czy paliw, ale np. wynajmujący refakturujący media.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku