Estoński CIT – korzystna interpretacja KIS dotycząca zaliczek

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej (sygn. 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR) Dyrektor KIS przyznał rację wnioskodawcy twierdzącemu, że zaliczki na poczet dywidendy wspólnika można pomniejszyć o proporcjonalną część podatku zapłaconego przez spółkę.

Przypomnijmy, że w przypadku stosowania mechanizmu tzw. estońskiego CIT-u, wspólnikowi przysługuje prawo odliczenia od podatku z tytułu dywidendy 70 albo 90% podatku zapłaconego przez spółkę. Wysokość odliczenia zależy od posiadania przez spółkę statusu małego podatnika.

Interpretacja ta jest o tyle istotna, że stanowi zmianę dotychczasowego stanowiska organów podatkowych. W wydawanych uprzednio interpretacjach Dyrektor KIS przyjął bowiem stanowisko, że obowiązujące w 2021 r. przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT-u, nie pozwalały pomniejszać zaliczki na PIT z tytułu dochodów wspólnika o proporcjonalną część podatku zapłaconego przez spółkę. W poprzednim stanie prawnym dochodziło zatem do „pełnego” podwójnego opodatkowania zaliczek na poczet dywidendy.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku