Dopłata do Spółki a PCC

Instytucja dopłat do Spółki uregulowana została w Kodeksie Spółek Handlowych. Jest to forma dokapitalizowania spółki przez wspólników, której celem jest zwiększenie majątku spółki. Może ona być wykorzystana na działalność bieżącą lub pokrycie straty.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w dopłacie do spółki?

Sądy administracyjne oraz organy podatkowe wskazują, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie podjęcia uchwały wspólników.

W wyroku o sygn. II FSK 2420/15, NSA uznał, że samo podjęcie uchwały stanowi czynność cywilnoprawną podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnej.  Natomiast uiszczenie dopłat przez wspólników spółki stanowi jedynie wykonanie zobowiązania wspólnika do uiszczenia dopłat na rzecz spółki powstałego w wyniku dokonanej czynności cywilnoprawnej – podjęcia uchwały o wysokości i terminie uiszczenia dopłat (w sytuacji, gdy możliwość taką przewidywała umowa spółki) . Fakt efektywnego uiszczenia takiej dopłaty w całości albo w części, przez wszystkich bądź tylko niektórych wspólników albo całkowity brak tego uiszczenia nie ma znaczenia dla bytu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie ma takiego znaczenia również uchwała wspólników spółki uchylająca uprzednią uchwałę zobowiązującą wspólników do uiszczenia dopłaty w wyznaczonym terminie.

Organy podatkowe w interpretacjach podatkowych (np. 0111-KDIB2-2.4014.228.2022.2.DR) uważają podobnie jak NSA, że moment faktycznego dokonywania dopłat przez poszczególnych wspólników nie ma znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż obowiązek ten powstaje w momencie podjęcia uchwały.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli planujesz dokonać dopłatę do spółki w ratach, a podjęta zostanie jedna uchwała określające poszczególne raty, spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku PCC w wysokości 0,5% w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. Warto rozważyć, czy w danym momencie podjęcie uchwały do każdej wypłaty z osobna nie będzie bardziej opłacalne – odroczymy wówczas zapłatę podatku do momentu podjęcia kolejnej uchwały.

Masz pytania? Napisz do nas! Chętnie pomożemy!

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku