Akcyza od mild Hybrid: Dyrektor KIS zmienia wydane WIA

Krucjata przeciwko niższej akcyzie od samochodów typu mHEV (mild hybrid) nabiera impetu. Dyrektor KIS – korzystając ze swoich ustawowych uprawnień – sięga po nową broń. To zmiana wydawanych historycznie wiążących informacji akcyzowych (WIA). Zmiana na gorsze, rzecz jasna.

Uprawnienie Dyrektora KIS wynika z art. 7ha ust. 1 AKC, zgodnie z którym WIA może zostać uchylona lub zmienione w przypadku, gdy np. WIA utraci zgodność z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) wynikającą z: not wyjaśniających decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Przykładowo, Dyrektor KIS w piśmie z 21 lutego 2024 r. (sygn. 0111-KDSB3-2.452.20.2023.6.KS) zmienił decyzję WIA z dnia 9 grudnia 2020 r. W 2020 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu zaklasyfikował pojazd do kodu CN 8703 40 10 jako pozostałe nowe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Niestety nie znamy ani marki samochodu ani technologii w nim wykorzystanych. Jak uzasadnia organ, przyczyną wszczęcia postępowania w sprawie zmiany WIA była opinia klasyfikacyjna odnosząca się do pojazdów typu „mild hybrid” podjęta na 69 Sesji Komitetu Systemu Zharmonizowanego. Czy zatem można uznać, iż przedmiotowy samochód posiadał technologię stosowaną w łagodnych hybrydach? Organ stwierdził, że pojazd należy zaklasyfikować do kodu CN 8703 23 19 jako pozostałe nowe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym.

Co ciekawe, w uzasadnieniu możemy przeczytać, że jeśli dany samochód nie posiada wyłącznego tryby jazdy elektrycznej to powinien być klasyfikowany jako pojazd jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym. Nie ma mowy tutaj o „sprawnym ruszeniu z miejsca i rozpędzenia pojazdu wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego”. A więc o argumentacji również (nad)używanej przez organy podatkowe dla takich przypadków.

Czy podatnik, który zaimportował lub dokonał WNT samochodu mHEV w czasach, gdy nie śniła się jeszcze najstarszym góralom 69 sesja Komitetu Systemu Zharmonizowanego, powinien się niepokoić? Po co zmieniać WIA, które dotyczą transakcji dokonanych przed feralną z perspektywy podatników sesją? Niestety, w praktyce spotkaliśmy się z sytuacją, w której organ zażądał zmiany stawki opodatkowania do samochodu typu mild hybrid nabytego przed 20 października 2022 r. (choć względem podatnika nieposiadającego WIA).

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku