Zapłata kryptowalutą to barter i usługa zwolniona z VAT

Kryptowaluty cieszą się zainteresowaniem już nie tylko indywidualnych inwestorów, ale również globalnych korporacji. Nic dziwnego, w końcu obecna wartość głównej kryptowaluty, a więc Bitcoina oscyluje wokół 30,000 USD za jednostkę. Wielu usługodawców honoruje płatności przy użyciu tej waluty wirtualnej. Nic więc dziwnego, że również w Polsce rośnie popularność rozliczania transakcji za pośrednictwem kryptowalut i to nie tylko przy okazji sprzedaży na linii przedsiębiorca-konsument (B2C), ale również w ramach relacji między podmiotami gospodarczymi (B2B). Również fiskus dostrzega ten trend i zaczyna wydawać korzystne rozstrzygnięcia z punktu widzenia podatników.

Jednym z najnowszych przykładów tego stanu rzeczy jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 13.02.2023 r. (sygn. 0114-KDIP4-3.4012.652.2022.3.IG). Wnioskodawca to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. sp.k., której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie księgowości. Jest on czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Podatnik zamierza zawrzeć z podwykonawcą umowę, na mocy której zobowiąże się do świadczenia usług informatycznych na rzecz Wnioskodawcy. Faktura ma być wystawiana w dolarach amerykańskich na koniec każdego z miesięcy. Ale umowa ma przewidywać, że na wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek uregulowania należności kryptowalutą. Aby tego dokonać, po otrzymaniu faktury, wnioskodawca będzie kupować odpowiednią kryptowalutę na dedykowanych do tego giełdach, na których wartość waluty wartość danej jednostki kryptowaluty określa się w klasycznej obcej walucie (dolary, franki szwajcarskie itp.). W celu uregulowania zobowiązania, wnioskodawca zamierza przelewać jej jednostki na kryptowalutowe konto podwykonawcy.

Pytanie wnioskodawcy było następujące – czy transakcje, które polegają na zapłacie kryptowalutą za wykonanie usług informatycznych powinien traktować jako transakcje barterowe oraz czy transakcje te są zwolnione z VAT albo też w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT. Zdanem fiskusa, zapłata kryptowalutami za świadczone usługi informatyczne jest w istocie transakcją barterową. Przeniesienie określonej ilości jednostek waluty wirtualnej samo w sobie winno być z kolei traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, do którego zastosowanie będzie mieć zwolnienie przedmiotowe z przepisu art. 43 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT. Dlaczego? Zdaniem Dyrektora KIS, ze względu na użycie ich w ramach transakcji przez strony jako nośnika wartości pieniężnej oraz środka płatniczego.

Uzasadniając zajęte przez siebie stanowisko organ podatkowy powołał się na przepisy unijne oraz dorobek orzecznictwa TSUE poprzez odniesienie się do wyroku z 22 października 2015 r. (C 264/14) w sprawie SKATTEVERKET v. DAVID HEDQVIST, w którym sąd z siedzibą w Luksemburgu stwierdził, że nie ma podstaw do uznania waluty wirtualnej za rzecz w rozumieniu dyrektywy VAT dlatego, że jej jedyne przeznaczenie to funkcja środka płatniczego. Dyrektor KIS wskazał również , że z racji skorzystania ze zwolnienia w stosunku do transakcji polegającej na przeniesieniu kryptowaluty nie będzie podlegał – gruncie art. 106b ust. 2 ustawy o VAT – obowiązkowi zafakturowania takiej transakcji, o ile podwykonawca nie zgłosi takiego żądania.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku