Wieniec pogrzebowy dla zmarłego pracownika a koszty podatkowe i VAT

Nadchodzi Uroczystość Wszystkich Świetych. I Dzień Zaduszny. Zaduma dotyczy też czasem rozliczeń podatkowych. Pracodawcy ponoszą koszty związane z zakupem kwiatów, wieńców pogrzebowych czy też nekrologów, chcąc upamiętnić zmarłych pracowników. Problematyczne okazuje się podatkowe rozliczenie takiego wydatku. Tym bardziej, że dotyczą one róznych grup, nie tylko pracowników ale też np. emerytowanych pracowników lub najbliższych członków ich rodzin.

 Jak z odliczeniem VAT?

Zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. I FSK 7/18, wydatek związany z pogrzebem zmarłego pracownika, nie przyczynia się do generowania obrotu przedsiębiorstwa. Nie pozostaje więc w dostatecznie ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi. Wyklucza to zatem możliwość odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej m.in. nabycie wieńca pogrzebowego. Takie stanowisko potwierdzają także organy podatkowe wydając niekorzystne interpretacje indywidualne, jak m.in. ta o sygn. 0114-KDIP4-2.4012.451.2021.2.AS.

Zatem od wydatków związanych z uroczystością pogrzebową zmarłego pracownika, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

 A koszty podatkowe?

Zdaniem Dyrektora KIS, wyrażonym w interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.301.2021.3.EJ,  „wydatki dotyczące zakupu wieńców, kwiatów, kondolencji umieszczanych w prasie lub innych mediach, ponoszone w związku ze śmiercią pracownika lub członka jego najbliższej rodziny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zachowanie pracodawcy jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w tworzenie zakładu i uzyskiwane przychodu, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, ma określne działanie motywacyjne, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów.”

Jasno zatem został wskazany związek wydatku stanowiącego podziękowanie za pracę zamarłego pracownika z prowadzoną działalnością podatnika. Umożliwiając tym samym jego kwalifikację do kosztów uzyskania przychodu. Jedynym warunkiem kwalifikacji do kosztów podatkowych jest finansowanie wydatku ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Kosztów uzyskania przychodów nie będą stanowiły takie wydatki pochodzące z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Potwierdzenie powyższego stanowią przywołane w treści: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.512.2019.1.AS dot. kosztów uzyskania przychodów oraz wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. I FSK 7/18 i interpretacja indywidualna z dnia 14 września 2021 r. sygn. 0114-KDIP4-2.4012.451.2021.2.AS w zakresie odliczenia podatku VAT.

Słowem, wydatki związane z pogrzebem pracownika, nie uprawniają pracodawcy do odliczenia podatku VAT, z kolei koszty uzyskania przychodu będą stanowiły wartość w kwocie brutto.

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku