Biało-czerwona w kosztach uzyskania przychodów?

Święto Niepodległości to dzień, w którym barwy narodowe są szczególnie widoczne. Okazuje się, że dostrzega je – wraz z kosztami ich zakupu – także rodzimy fiskus.

Barwom narodowym, godle i „Mazurkowi Dąbrowskiego” poświęcono osobny akt prawny. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych obowiązuje od 1980 r. Biało-czerwona pojawia się również w licznych rozporządzeniach i zarządzeniach. W jednym z nich, wydanym przez Ministra Obrony Narodowej, można przeczytać, że „koszty zakupu flag państwowych pokrywają dowódcy jednostek wojskowych w ramach posiadanego budżetu”.

A jeśli na taki wydatek zdecyduje się przedsiębiorca? Czy koszt zakupu flagi jest kosztem uzyskania przychodów? Z takim pytaniem do Ministra Finansów zwrócił się – w formie interpelacji – jeden z posłów. Podkreślił w niej, że choć wywieszenie flagi stanowi wyraz szczególnego szacunku dla tradycji i historii Polski, organy podatkowe odmawiają uznania wydatków na jej zakup za koszt podatkowy. Takie stanowisko zajęli m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-443/11-4/JG) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB5/423-255/10-4/PS).

W odpowiedzi na tę interpelację, Ministerstwo Finansów wskazało, że jeśli chodzi o przepisy podatkowe, flagi państwowej należy szukać w art. 16 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT lub – analogicznie – art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT. Mowa w nich o tym, że za KUP nie uważa się „wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika”. W związku z tym, jak stwierdziło Ministerstwo, „należy przyjąć, iż na podstawie tego przepisu wydatki poniesione na zakup flagi państwowej mogą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów, jeżeli flaga ta jest wykorzystywana dla celów działalności prowadzonej przez podatnika i nie służy osobistym celom pracowników (innych osób) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą podatnika”.

Na odpowiedzi na interpelację się jednak nie skończyło. Minister Finansów zmienił z urzędu, jako nieprawidłowe, obydwie wspomniane wcześniej interpretacje. Skoro zatem biało-czerwona flaga powiewać będzie  nad siedzibą naszej firmy – nie tylko w Święto Niepodległości – koszty jej zakupu można bez wahania uwzględnić w kosztach.

Strefa wiedzyprzekierowanie przycisku