Ważne zmiany w akcyzie – od 1 lutego 2022 r.

Nie samym Polskim Ładem żyje człowiek w polskich podatkach. Ważna zmiana przepisów czeka podatników akcyzy, zużywających wyroby zwolnione oraz opodatkowane zerową stawką podatku. Zmiana zapowiadana od dawna, ale w wyniku kolejnych przesunięć terminów materializująca się dopiero teraz.

O co chodzi: podatnicy akcyzy nabywający wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie (np. oleje i preparaty smarowe) albo opodatkowane stawką akcyzy 0 zł (np. nietóre benzyny wykorzystywane na cele inne niż napędowe lub opałowe) muszą spełniać okreslone wymogi. Jednym z nich jest właściwa dokumentacja transakcji nabycia takich wyrobów. Dziś – dopuszczalny jest wciąż papierowy dokument dostawy.

Od 1 lutego 2022 r., podmioty zużywające takie wyroby będą musiały “obsługiwać” dokumenty elektroniczne e-DD i drogą elektroniczną przesyłać do systemu EMCS2 raporty odbioru (w ciągu 5 dni). W praktyce, niezbędne jest więc zapewnienie szybkiego dostępu podatnika (jego wskazanego pracownika) do systemu EMCS2 (na platformie puesc) oraz nadanie odpowiednich uprawnień. Nie wspominając o przeszkoleniu.

Czasu zostało niewiele. Niepowodzenie w tym zakresie może odebrać prawo do stosowania preferencji.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku