Dotacje – kolejka długa, wygrywają najlepsi.

 
Fundusze UE to przede wszystkim dotacje dla przedsiębiorców, które umożliwiają im rozwój biznesu. Projekty dofinansowane mogą dotyczyć przykładowo wdrożenia innowacji, prac B+R, instalacji OZE czy udziału w targach. Poza Funduszami UE przedsiębiorcy mogą także korzystać z instrumentów krajowych, takich jak Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 czy liczne programy na rzecz środowiska oferowane przez NFOŚ.

Niezależnie od źródła, skala dostępnych środków jest jednak zawsze mniejsza niż potrzeby zgłaszane przedsiębiorców, co oznacza, iż tylko najlepiej przygotowane projekty otrzymują dofinansowanie.

Co robimy w ramach usługi?
  • analizie projektów pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie publiczne,
  • weryfikacji spełnienia kryteriów definicji MŚP na podstawie przepisów i praktyki w zakresie pomocy publicznej,
  • przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z opracowaniem biznesplanów/studiów wykonalności z analizami finansowymi,
  • rozliczaniu dofinansowania i sprawozdawczości,
  • interpretacji bieżących zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej,
  • przygotowaniu się do kontroli dofinansowania.
Zaufali nam:
Napisz do nas.
Odpowiemy szybko!
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskZobacz na mapie