Strata a umorzenie zwrotu subwencji z PFR

Umorzenie zwrotu subwencji finansowej z PFR budzi niepokój podatników. Że brak konieczności zwrotu środków może powodować przychód. Ministerstwo Finansów, po długim czasie oczekiwania, wydało jednak Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju, dzięki czemu wszelkie umorzenia subwencji finansowej miały nie generować przychodu podatkowego u podatników.

Po zakończeniu roku podatkowego pojawia się pytanie odnośnie zastosowania powyższego rozporządzenia w zeznaniu rocznym. Odwołajmy się do przepisów. „Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego (…) od dochodów (przychodów) (…) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju”. Rozporządzenie nie wskazuje zatem zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia tarczy finansowej PFR, jak zapowiadał MF, a wyłącznie zaniechanie poboru podatku.

O ile sytuacja ta pozostaje bez zmian dla podatników, którzy osiągnęli dochód podatkowy w wysokości niemniejszej niż kwota umorzone umorzonej subwencji – kwotę podatku, od którego zaniechano poboru należy wpisać w formularzu CIT-8/O oraz CIT-8, o tyle sytuacja ta ma wielkie znaczenie dla pozostałych podatników tj. tych, którzy osiągnęli stratę podatkową oraz tych, których dochód podatkowy jest mniejszy niż kwota umorzonej subwencji PFR. Zaniechanie poboru podatku oznacza dla podatników, którzy osiągnęli stratę podatkową, że umorzona subwencja PFR, będzie “opodatkowana”.  Wygenerowany przychód z jej umorzenia zmniejszy stratę podatkową. Dochód podatkowy w kolejnych latach będzie mógł zostać pomniejszony o mniejszą kwotę straty podatkowej, a co za tym idzie podatnicy Ci zapłacą “pośrednio” podatek od przychodu z umorzonej subwencji PFR. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w stosunku do podatników, których dochód podatkowy jest mniejszy niż kwota przychodu wygenerowanego z umorzenia tarczy finansowej PFR. Kwota umorzonej subwencji PFR przewyższająca dochód podatkowy będzie pośrednio opodatkowana, ze względu na to, że dochód podatkowy będzie równy zero i nie zostanie wykazana strata podatkowa, tak jakby to miało miejsce w przypadku zwolnienia przychodu z opodatkowania.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku