Rosja rajem podatkowym, czyli kłopotliwy obowiązek MDR

W dniu 14 lutego 2023 r. decyzją unijnej Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka i Wyspy Marshalla oraz Rosja zostały wpisane do europejskiego wykazu rajów podatkowych. O ile umieszczenie trzech pierwszych państw na tej liście nie będzie miało większego wpływu na rodzimy biznes, o tyle pojawienie się w tym gronie Federacji Rosyjskiej może stanowić dla polskich firm znaczącą uciążliwość.

Podjęta w Brukseli decyzja niesie za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji w sferze podatkowej dla powiązanych z Rosją krajowych przedsiębiorstw, jednak najprawdopodobniej najbardziej spędzającą sen z powiek będzie ta dotycząca obowiązku raportowego w zakresie schematów podatkowych (MDR).

Polskie podmioty, które posiadają powiązania w Rosji będą się musiały się liczyć z tym, że wypłata nawet symbolicznej „złotówki” na rzecz takiego podmiotu powiązanego będzie równoznaczna z koniecznością składania informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Wymogiem uznania za schemat podatkowy jest zaliczenie takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu.

Powyższy obowiązek wynika wprost z przepisów Ordynacji podatkowej (art. 86a – 86o), zgodnie z którymi schematami podatkowymi są m.in. transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, które podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu, jeśli odbiorca płatności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju znajdującym się na polskiej lub unijnej liście rajów podatkowych.

W przypadku spełnienia przez rosyjskiego odbiorcę płatności definicji podmiotu powiązanego, polski podatnik będzie obowiązany do złożenia w ciągu 30 dni informacji MDR-1 Szefowi KAS. Bez znaczenia dla tej powinności będzie kwota takiej płatności, raportowaniu podlegać powinny wypłaty nawet w wysokości 1 zł.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku