Powrót do przeszłości w kontrolach celno – skarbowych

Do polskiego porządku prawnego wraca prawdziwa dwuinstancyjność w sprawach prowadzonych przez Urzędy Celno – Skarbowe. W dniu 1 lipca 2023 r. w życie wejdzie bowiem nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych ustaw, która zmieni obecną sytuację, w której to odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego są rozpatrywane przez ten sam organ, który ją wydał.

Aktualnie obowiązujący model procedury odwoławczej od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego został wprowadzony do polskiego porządku prawnym w życie o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. 1 marca 2017 r. Pierwotna wersja projektu ustawy przewidywała, że podatnik po otrzymaniu niekorzystnej decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS) będzie mógł ją zaskarżyć od razu – bez możliwości odwołania się do organu II instancji – do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Koniec, końców resort finansów zrezygnował z tego rewolucyjnego pomysłu i zdecydował się na wprowadzenie modelu, który przewidywał pozostawienie dwuinstancyjności w postępowaniach prowadzonych przez urzędy skarbowe, natomiast w przypadku postępowań prowadzonych przez urzędy celno-skarbowe, odwołania rozpatrywane są przez ten sam organ, który był autorem decyzji w I instancji, a więc naczelnika UCS. Taki stan ulegnie jednak modyfikacji wraz z początkiem lipca, kiedy to wejdzie w życie zmiana, w myśl której odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, będzie rozstrzygane przez dyrektora izby administracji skarbowej.

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku