Niecodzienne wydatki w ramach ulgi sponsoringowej

Czy do ulgi sponsoringowej można zaliczyć pobyt w SPA sędziów sportowych?

Jak najbardziej! Ale po kolei…

Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia sponsoringu. Przepisy (nie tylko podatkowe!) nie definiują pojęcia sponsoringu. Umowa ta należy do tzw. umów nienazwanych zawieranych w granicach swobody zawierania umów. Podpisanie umów sponsoringowych to jednak częsty element strategii marketingowej przedsiębiorców. Najczęściej kojarzy nam się z finansowaniem konkretnego wydarzenia, danego sportowca lub całej drużyny sportowej.

Ulga na sponsoring, czym jest?

Ulga sponsoringowa została wprowadzona do ustaw podatkowych (CIT i PIT) wraz z tzw. polskim ładem. Pozwala na odliczenie przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania 50 % KUP poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Warunki zastosowania ulgi sponsoringowej

Przedsiębiorcy będący podatnikami CIT lub PIT (z wyjątkiem przedsiębiorców na ryczałcie i karcie podatkowej) mogą w rocznym zeznaniu podatkowym pomniejszyć podstawę opodatkowania o 50 % KUP, które poniesione zostały na działalność:

– jednakże kwota odliczenia KUP nie może przekroczyć kwoty dochodu jaką uzyskał przedsiębiorca roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że poza zwykłym odliczeniem dokonanym na zasadach ogólnych, będzie mógł rozliczenia wydatków z tytułu ulgi na sponsoring odliczyć od rocznej podstawy opodatkowania. Jest więc to realna korzyść podatkowa dla podatnika. Skupmy się na działalności sportowej, bo tę działalność chcemy dzisiaj przybliżyć w kontekście ulgi sponsoringowej.

Aby dany wydatek mógł być KUP poniesionym na działalność sportową i mógł być odliczony z podstawy opodatkowania, musi być poniesiony na finansowanie:

  1. Klubu sportowego, który to klub będzie realizował cele zawarte w Ustawie o Sporcie czyli na:
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w  3 pkt 3 Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

No dobra, ale co z tym SPA dla zawodników i sędziów? KUP czy NKUP?

Tak się składa, że naszym zdaniem (co potwierdził również Dyrektor KIS w interpretacji  0111-KDIB1-1.4010.392.2022.2.SG),wydatki na korzystanie ze SPA przez zawodników i sędziów a także wydatki na ich zakwaterowanie mogą zostać odliczone w ramach ulgi sponsoringowej. W jaki sposób?

Dzięki zapewnieniu możliwości korzystania ze SPA, kadra sędziowska i członkowie drużyny mają możliwość odpowiedniego zregenerowania się między meczami, co wpływa pozytywnie na ich kondycję fizyczną i koncentrację (popełniają oni mniej błędów/przeoczeń podczas meczu). W przekonaniu Spółki powyższe wpływa istotnie na warunki uprawiania sportu. Dostęp do Strefy Rekreacji przez zawodników i sędziów umożliwia tym samym skuteczniejszą realizację programu szkoleniowego, a zawodnicy są bardziej wypoczęci i skupieni na swoich zadaniach.

Zastanawiasz się, czy wydatki z tytułu zawartej przez Ciebie ulgi na sponsoring możesz odliczyć jako koszty podatkowe? Napisz do nas! Mamy w tym doświadczenie.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku