Korekty WNT dokonanych przed Brexit

Klient SOLVEO dokonywał przed 1 stycznia 2021 r. nabyć towarów od kontrahentów z Wielkiej Brytanii. Po 1 stycznia 2021 r. zaistniała potrzeba skorygowania rozliczeń ww. transakcji (z powodu reklamacji zgłaszanych przez klientów końcowych i zwrotu towaru). Klient nabrał wątpliwości, jak takie korekty rozliczyć. Przecież zgodnie z art. 30a ust. 1a ustawy o VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. W tym wypadku, przyczyna jest “następcza” – nie istniała w momencie zakupu.

Jak skorygować WNT w momencie, gdy transakcja z powodu BREXIT nie stanowi już WNT? Czy trzeba wykazać eksport towarów? A może dokonać korekty importu towarów (którego jednak “nie było”, bo transakcja stanowiła pierwotnie WNT)?  Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej potwierdził, że korekty należy dokonać w sposób właściwy dla WNT. Na bieżąco. wraz z wykazaniem w informacji podsumowującej VAT UE. Oraz z przedrostkiem GB.

Jest to wyjście poza schemat, ale uzasadnione i rozsądne. Jakkolwiek urzędnik skarbowy może zdziwić się, że w informacji podsumowującej VAT UE wciąż wykazywany jest brytyjski numer VAT.

Szerzej: 0112-KDIL1-3.4012.201.2022.1.MR.

***

SOLVEO lubi niestandardowe wyzwania podatkowe. Zwłaszcza, jeśli zmierzenie się z tym wyzwaniem rozwiazuje problem Klienta i ułatwia mu życie. Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia: Handel międzynarodowy – rozliczenia podatkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku