Korekta prognozy prądu i gazu po obniżce stawek VAT

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują obniżone stawki VAT m.in. na dostawę energii elektrycznej i gazu przewodowego. Rozliczenia w tym zakresie często mają miejsce na podstawie tzw. prognoz zużycia. W przypadku wielu umów tego rodzaju, zbliża się czas ostatecznego rozliczenia gazu czy prądu za okres przejściowy (czyli zmiany stawki).

To zwiastuje wątpliwości praktyczne. No bo tak: w przypadku gazu czy prądu, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności. Może się więc zdarzyć, że faktura za prognozę zużycia za styczeń 2022 r. została wystawiona już w grudniu 2021 r. Ze stawką 23% VAT, co jest jak najbardziej poprawne. Faktura rozliczeniowa może być wystawiona w lutym. I tu, przynajmniej w przypadku gazu, mogą pojawić się trzy co najmniej możliwości co do stawki VAT:

  • stawka 23% VAT – analogiczna jak w przypadku okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • stawka 0% VAT – właściwa w okresie wystawienia faktury (od 1 lutego, gaz jest opodatkowany 0% stawką VAT);
  • stawka 8% VAT – właściwa za okres, którego sprzedaż dotyczy (w styczniu 2022 r. właściwa była właśnie taka stawka).

To nie jest test wielokrotnego wyboru. Właściwa będzie korekta rozliczeniowej faktury do 8% stawki VAT.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 14e ustawy o VAT, w przypadku dostaw m.in. energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany stawki podatku. Ale pod warunkiem, że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku.

Słowem: korekta stawki VAT jest niezbędna. W przypadku nabywcy prądu czy gazu od razu pojawiają się wątpliwości, kiedy taką korektę rozliczyć. Zwłaszcza, gdy jest in minus. Przypominamy, że obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego powstaje w tym wypadku w rozliczeniu za okres, w którym nabywca może zapoznać się z wysokością obniżki. A więc “zazwyczaj” dopiero w momencie otrzymania faktury
korygującej. Co wynika z objaśnień MF do pakietu SLIM VAT.

 

 

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku