Klauzula GAAR coraz częściej w użyciu

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że urzędnicy coraz częściej sięgają po klauzulę GAAR. Istotnie rośnie bowiem liczba decyzji wydawanych w pierwszej instancji w oparciu o ogólną klauzulę obejścia prawa – od momentu wprowadzenia tego przepisu w 2016 roku do końca 2020 r. wydano bowiem jedynie 18 takich decyzji, podczas gdy w samym 2021 roku aż 21.

Co ciekawe, zdecydowanie więcej postępowań związanych z GAAR prowadzonych jest z tzw. przejęcia od innych organów podatkowych. Innymi słowy postępowanie wszczyna rutynowo Naczelnik US lub USC, jednak po przeprowadzeniu pewnych czynności kontrolnych – wobec podejrzenia zastosowania GAAR – przekazuje sprawę do Szefa KAS, który jest właściwy do dokonywania rozstrzygnięć w tym zakresie. Spośród 109 prowadzonych postępowań w  obszarze ogólnej klauzuli obejścia prawa aż 82 zostało właśnie przejętych do dalszego prowadzenia przez Szefa KAS. To wskazuje, że pomysł zastosowania GAAR w danej sprawie często nie wynika z analiz prowadzonych na etapie typowania do kontroli (w oparciu o dostępne fiskusowi bazy danych), a raczej rodzi się dopiero w toku czynności kontrolnych jako wynik analizy urzędników. To potwierdza jak ważne jest to, by wyjaśnienia i dokumenty składane przez podatnika w toku kontroli były przemyślane i spójne.

Zobacz komentarz naszego eksperta w serwisie Prawo.pl:  [link]

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku