Interpretacja Ministra Finansów ws. spółek nieruchomościowych, czyli prosta recepta na sprawozdawczy ból głowy

Organy podatkowe nie przestają zaskakiwać co raz to kolejnych grup podmiotów. Tym razem zaskoczeni zostali wspólnicy spółek nieruchomościowych. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwestii podlegania obowiązkowi informacyjnemu określonemu w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 3f ustawy o PIT Minister Finansów zdecydował się bowiem na wydanie interpretacji ogólnej …

Dla przypomnienia, wyżej wymienione przepisy obowiązują spółki nieruchomościowe oraz ich wspólników posiadających (choćby pośrednio) co najmniej 5 proc. głosów lub udziałów, aby informowali oni szefa KAS o strukturze właścicielskiej takich podmiotów.

To co najbardziej nurtowało wspólników spółek nieruchomościowych zawierało się w pytaniu – czy dla powstania obowiązku informacyjnego wystarczający będzie sam fakt posiadania udziałów (akcji) lub innych praw w spółce nieruchomościowej, czy też niezbędne będzie zaistnienie obowiązku podatkowego w Polsce z któregokolwiek tytułu w roku podatkowym, do którego odnosi się ta informacja?

Ku zaskoczeniu wielu, z  brzmienia wydanej 28 lutego 2023 r. interpretacji (sygn. DD5.8203.7.2022) wynika, że do składania informacji o strukturze właścicielskiej spółki nieruchomościowej zobligowanym się jest  przez sam fakt posiadania – bezpośrednio lub pośrednio – odpowiedniej wartości udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej. Takie postawienie sprawy kłóci się z treścią przywołanych przepisów, które nie nakładają obowiązku na tych którzy tylko potencjalnie mogliby podlegać obowiązkowi zapłaty podatku w związku ze zbyciem posiadanych udziałów (akcji). Zaprezentowany przez Ministra Finansów punkt widzenia niesie za sobą dość problematyczne konsekwencje, ponieważ rozciąga wyżej przywołany obowiązek sprawozdawczy na podmioty zagraniczne, co w praktyce oznacza konieczność uzyskania przez nich polskiego NIP.

Sprawa jest dość poważna biorąc pod uwagę czas, który nieubłaganie mija. Zgodnie bowiem z przywołanymi wyżej przepisami, w przypadku spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym termin na realizację tej powinności mija 31 marca 2023 r.

Niestety wydaje się, że szefowi resortu finansów nie dość, że nie udało się rozwikłać wszystkich wątpliwości jakie wiązały się z nieprecyzyjnie sformułowanym przez ustawodawcę obowiązkiem, to co gorsza zajęte przez niego stanowisko wygenerowało kolejne.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku