Ekspansja Influencerów

W ostatnim czasie pojawiło się interesujące stanowisko organu podatkowego, z którego wynika, że wydatki poniesione przez spółkę na współpracę z influencerami mieszczą się w zakresie ulgi na ekspansję.

Tytułem przypomnienia – ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które podatnik poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży wytworzonych produktów.

Z ulgi na ekspansję skorzystać może podatnik, który osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Co istotne, dzięki uldze na ekspansję możliwe jest rozliczenie w podatku dochodowym 200% poniesionych kosztów. Należy jednak pamiętać, że maksymalnie odliczenie w danym roku podatkowym w ramach ulgi nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej [0111-KDIB1-3.4010.391.2023.1.JKU] z 16 października 2023 r., wydatki poniesione przez spółkę na współpracę z influencerami mieszczą się w zakresie ulgi na ekspansję ! W konsekwencji podatnik może dwukrotnie odliczyć wypłacone im wynagrodzenie – raz jako koszt uzyskania przychodu i drugi raz jako koszt działań promocyjno-informacyjnych w ramach ulgi. Organ skarbowy wyjaśnił jednak, że w odróżnieniu od działań influencerów, ulga nie przysługuje na wynagrodzenia własnych pracowników zaangażowanych w działania marketingowe.

Zdaniem organu, działania influencerów mają charakter promocyjno-informacyjny, a tym samym koszty poniesione na współpracę z influencerami mieszczą się w katalogu kosztów działań promocyjno-informacyjnych. W ten sposób wykorzystywany jest potencjał rekomendacyjny influencerów w celu dotarcia do określonej grupy docelowej i potencjalnych klientów. Dzięki zasięgom influencerów spółka korzystająca z ich usług ma także pewność, że jej produkty będą odebrane pozytywnie, gdyż będą one polecane, zaprezentowane i wypromowane przez osobę popularną i w ocenie jej społeczności wiarygodną.

Organ podatkowy wskazał jednocześnie, że nie stanowią wydatków możliwych do odliczenia w ramach ulgi na ekspansję koszty zaangażowania pracowników działu marketingowego. Organ stwierdził, że poza zakresem ulgi na ekspansję są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracownicze, nawet jeśli pracownik danego podatnika dokonywał czynności odpowiadających wprost działaniom wskazanym w treści przepisów, gdyż skoro ustawodawca w ramach jednej jednostki redakcyjnej zamkniętego katalogu dopuścił możliwość odliczenia wydatków wynikających z zaangażowania pracownika, to należy przyjąć, że dałby temu wyraz w ten sam sposób, gdyby jego intencją było umożliwienie odliczania kosztów wynagrodzeń pracowniczych.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku