Czas na zaraportowanie CFC !

W dniu 30 września mija termin na złożenie zeznania oraz wpłacenie podatku należnego za 2021 przez podatników, którzy posiadają akcje lub udziały w spółkach uznawanych za zagraniczne jednostki kontrolowane w świetle ustawy o CIT oraz PIT (CFC).

W dużym skrócie – CFC (ang. Controlled Foreign Company), czyli zagraniczne spółki kontrolowane to określenie używane w kontekście przepisów, które przewidują obowiązek uwzględniania w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego dochodów uzyskiwanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta.

Nie wszyscy o tym pamiętają, a konsekwencje mogą być surowe !

Na podatniku, który posiada akcje, udziały w CFC lub sprawuje nad nimi faktyczną kontrolę ciąży obowiązek m.in.:

  • opodatkowania dochodu CFC, bez względu na źródło tego dochodu, stawką 19%,
  • złożenia zeznania CIT-CFC / PIT-CFC, a w przypadku posiadania kilku CFC złożenie odrębnego zeznania dla każdej spółki,
  • prowadzenia rejestru swoich spółek CFC, który umożliwia dokładne określenie ilości i lokalizacji poszczególnych CFC,
  • prowadzenia ewidencji CFC, która umożliwia określenie wysokości dochodu CFC, podstawy opodatkowania CFC i wysokości podatku za dany rok.

W przypadku osób fizycznych dochody CFC są również uwzględniane w podstawie opodatkowania daniny solidarnościowej.

Jeśli masz wątpliwości czy ten obowiązek dotyczy także Ciebie – zadzwoń do nas, a chętnie pomożemy 😊

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku