CBC-P do 31 marca

Po domknięciu tematu dokumentacji podatkowej, TPRów oraz oświadczeń za rok 2020, Ceny Transferowe schodzą na dalszy plan.

I słusznie. Przypominamy jednak, że  do końca marca 2022 r. mija termin na złożenie Powiadomienia CbC (formularz CbC-P) za rok 2021!

Koniec marca 2022 to termin dla podmiotów z tych grup, których sprawozdawczy rok obrotowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym.

Dla przypomnienia:

  • CbC-P składają podmioty z grup kapitałowych których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły:
    • 3 250 000 000 zł – w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych;
    • 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty;
  • CbC-P składamy w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów
  • Country by Country Notification (powiadomienie CbC) składamy do szefa KAS drogą elektroniczną
  • W powiadomieniu wskazujemy jednostkę dominującą lub inny podmiot składający raportujący oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów (CbC Report)
  • Za niewypełnienie lub / i nieprawidłowe wypełnienie CbC-P przewidziano karę pieniężną do 1 mln zł.

W razie wątpliwości co do powstania obowiązku powiadomienia lub szczegółów wypełnienia CbC-P – zapraszamy do kontaktu.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku