#1_VIDA: co z tym KSEF?

Chyba każdy już wie, że nadchodzi obowiązkowy KSeF i obowiązkowe faktury ustrukturyzowane. Od 1 lipca 2024 r. rzeczywistość podatników VAT zmieni się drastycznie. Przygotowania trwają, wątpliwości narastają. Wiemy też, że KSeF w formie, na jaki czekamy to będzie polska specyfika. Zgodę wyraziły organy unijne jako “odstępstwo od normy”: przepisy unijne nie wymagają bowiem od państw członkowskich wystawiania chociażby elektronicznych faktur, nie wspominając o ustrukturyzowanych.

Ale to się zmieni. Zgodnie z projektem zmian pod szyldem VAT in digital age, ustrukturyzowana faktura stanie się za jakiś czas ogólnym standardem europejskim. A skoro tak, warto zadać sobie kilka szalenie istotnych pytań.

  1. Czy “nasz” format faktur KSeF będzie standardem w całej UE?

NIE.

Fakturowanie elektroniczne ma być co prawda domyślnym systemem wystawiania faktur. Ale stosowanie faktur papierowych też ma być możliwe – tylko w sytuacjach, w których państwa członkowskie na nie zezwolą. Co ważne, państwa członkowskie powinny umożliwić wystawianie faktur elektronicznych zgodnych z normą europejską. Trzeba ją dostosować do pojęcia zawartego w dyrektywie 2014/55 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która reguluje fakturowanie elektroniczne w transakcjach między przedsiębiorstwami a administracją publiczną.

Faktura elektroniczna powinna być rozumiana jako faktura zawierająca wszelkie wymagane informacje, wystawioną, przesłaną i otrzymaną w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym pozwalającym na jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Nie będzie to więc format KSeF, do jakiego się przygotowujemy. Na fakturach pojawią się za to nowe elementy obowiązkowe. To o identyfikator rachunku bankowego, na którym zostanie zaksięgowana płatność za fakturę, uzgodnione daty i kwoty każdej płatności związanej z konkretną transakcją.

2. Czy “nasz” KSEF będzie obowiązkowy w całej UE?

NIE.

“Nasz” KSeF to system teleinformatyczny służący m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania oraz umożliwiania dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz powiadamiania o wystawieniu takiej faktury. Przpeisy unijne nie wprowadzają odpowiednika krajowego systemu e-faktur KSeF. Wystawianie “unijnych” faktur nie będzie weryfikowane “w czasie rzeczywistym” przez organy podatkowe. Nie zostanie nałożony obowiązek wysyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych przez specjalny system zarządzany przez lokalnego fiskusa.

3. Czy zatem “nasz” KSEF zostanie z nami na długo?

NIE, jak się wydaje.

Komisja Europejska jest świadoma, że kilku państwom członkowskim (w tym Polsce) przyznano środek szczególny umożliwiający stosowanie obowiązkowego fakturowania elektronicznego. I OK. Ale  aby zapewnić zbieżność z unijnym systemem sprawozdawczości cyfrowej, wspomniane systemy (a więc także nasz KSeF) mogą być stosowane tylko do 31 grudnia 2027 r. Potem trzeba dostosować się do norm unijnych.

***

Wniosek z tego taki: o ile zaproponowane zmiany wejdą w życie (a ma się to stać 1 stycznia 2028 r.), państwa członkowskie będą musiały dostosować się do nowych wymogów fakturowania. Dla wielu będą to wymogi surowsze. Dla nas zapewne nie, bo unijny system zdaje się być mniej skomplikowany niż polski KSeF. Cóż jednak z tego? Podatnicy już dziś poświęcają mnóstwo czasu i nakładów, aby dostsować się do obowiązkowego KSeF. Z pewnością nie poprawi ich nastroju informacja, że zapewne dwa-trzy lata później czeka ich powtórka z rozrywki.

Szukasz wsparcia w zakresie KSEF? Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku