Zaliczka na poczet zysku: z podatkiem, czy bez?

Korzystne dla wspólników spółki komandytowej orzeczenie wydał w ostatnich dniach WSA w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 1310/21). Sprawa dotyczyła obowiązku pobierania przez płatnika zaliczek na PIT od wypłacanych w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet udziału w zyskach spółki komandytowej.

Podatnik twierdził, że w przypadku wypłaty w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet zysku spółki jej wspólnikom, nie ma obowiązku obliczenia, pobrania oraz wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy w momencie ich wypłaty. Obowiązek taki powstanie zaś dopiero w momencie, w którym znane będą wysokości dochodu oraz należnego podatku spółki komandytowej – dopiero z chwilą ich poznania wspólnicy mogą obliczyć „ostateczną” wysokość zobowiązania podatkowego, a w efekcie obliczyć, pobrać i wpłacić należny podatek dochodowy wspólników.

Z interpretacją taką (a jakże!) nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zdaniem organu, zaliczki na podatek dochodowy wspólników należy opodatkowywać „na bieżąco”, tj. w momencie ich wypłaty, nie zaś dopiero po zakończeniu roku podatkowego i poznaniu ostatecznych kwot dochodu i podatku spółki.

WSA w Gdańsku uchylił interpretację Dyrektora KIS. W opinii Sądu, z przepisów dotyczących pobierania zaliczek na podatek dochodowy oraz przepisów konstytuujących zasady rozliczania się wspólników spółek komandytowych wynika, że ustawodawca nie objął wypłat na poczet zysku obowiązkiem poboru zaliczek na podatek dochodowy w momencie wypłaty zaliczek. Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że taka interpretacja przepisów jest zgodna z orzecznictwem sądów administracyjnych (m.in. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 listopada 2021 r. I SA/Gd 1126/21).

Orzeczenie to jest kolejnym wyrokiem przemawiającym na korzyść wspólników spółki komandytowej. Może to dawać nadzieję na zmianę podejścia fiskusa do kwestii opodatkowania zaliczek na poczet zysku. Obecnie, podejście prezentowane przez organy podatkowe jest, mówiąc łagodnie, nadal skrajnie dla podatników niekorzystne.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku