Wciąż można uzyskać zwrot VAT od nieopłaconych faktur wystawionych w 2020 r.

Nowelizacja przepisów o uldze na złe długi w VAT wywołała spory interpretacyjne. Ulga na złe długi pozwala na dokonanie korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zmiana przepisów to w duzej mierze efekt wyroku TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. Trybunał zakwestionował zgodność przepisów krajowych z unijnymi w zakresie wybranych warunków skorzystania z ulgi na złe długi. Zakwestionowane przez TSUE warunki stosowania ulgi na złe długi zostały wyrugowane z przepisów ustawy o VAT dopiero z dniem 1 października 2021 r.

Co ważne, do tej daty zwrot podatku od niezapłaconych faktur otrzymać można było w ciągu 2 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona. Choć nie wynika to z wyroku TSUE, omawiana nowelizacja wydłużyła ww. termin do 3 lat. Spowodowało to wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne w zakresie tego jak i od kiedy liczyć wspomniany termin 3 lat:

  • od momentu publikacji wyroku TSUE?
  • zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 października 2021 r.?
  • a może od dnia 1 października 2021 r., tj. dnia wejścia nowelizacji ustawy o VAT?

Najbardziej korzystnym jest rozpatrywanie biegu tego terminu począwszy od 1 października 2021 r. To ważne zwłaszcza dla tych podatników, których kontrahenci przed tą datą spełniali jedną z przesłanek wyrugowanych przez TSUE (np. dłużnik znalazł się w postępowaniu upadłościowym). Taki podatnik formalnie nie mógł przed 1 października 2021 r. skorzystać z ulgi (przepisy nie dawały takiej szansy). Organy podatkowe (oraz Dyrektor KIS) są jednak AD 2023 z zasady nieprzychylne do przyznawania zwrotów za faktury wystawione w 2020 r., stosując do nich termin dwuletni, właściwy na moment wystawienia faktury. 

Tym bardziej cieszymy się, że doradcom SOLVEO udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie i odzyskać znaczącą kwotę zapłaconego podatku już na etapie wniosku do organu pierwszej instancji! Bez odwołania, bez skargi do WSA i NSA. Bez postępowania interpretacyjnego! Tajemnica sukcesu? Bardzo dobrze przygotowany wniosek o stwierdzenie nadpłaty. 

Masz do odzyskania VAT z nieopłaconcyh faktur z 2020 r.?  Zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku