TSUE o toll manufacturing w kontekście stałego miejsca dla VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w kontekście rozliczeń VAT (sygnatura akt: C-232/22). Co prawda wyrok dotyczył sprawy belgijskich podatników, jednak w istotny sposób odniesie się także do polskich realiów.

O co chodziło w analizowanej sprawie?

Belgijska spółka X świadczyła usługi na materiale powierzonym (tzw. toll manufacturing) na rzecz powiązanej, szwajcarskiej firmy Y. Wyprodukowane towary, spółka X przechowywała w swoich magazynach, do czasu kiedy spółka Y sprzedała je na rzecz swoich klientów. Belgijski fiskus początkowo uznał, że taka działalność nie wskazuje na występowanie w Belgii stałego miejsca prowadzenia działalności szwajcarskiej spółki. Szybko jednak zmienił zdanie i zażądał od spółki zapłaty zaległego podatku VAT wraz z grzywną i odsetkami za zwłokę z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki szwajcarskiej. Skoro bowiem miała ona (zdaniem fiskusa) FE w Belgii, usługi na jej rzecz powinny być opodatkowane VAT w Belgii (a nie w Szwajcarii).

W konsekwencji następczych zdarzeń sprawa trafiła na wokandę TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że podatnik będący usługobiorcą oraz którego siedziba działalności mieści się poza Unią Europejską, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim UE, jeżeli nie ma w tym państwie odpowiedniego zaplecza personalnego i technicznego. Trybunał UE zaznaczył, że w analizowanej sprawie, bez znaczenia pozostaje fakt, że belgijski usługodawca świadczy na rzecz szwajcarskiego usługobiorcy usługi produkcyjne w oparciu o umowę na wyłączność i wykonuje szereg czynności wspomagających proces produkcji, magazynowania i późniejszej dystrybucji w państwie członkowskim usługodawcy.

Co to oznacza dla polskich podatników?

To kolejny już przejaw “liberalizacji” podejścia TSUE do posiadania (a raczej: nieposiadania) FE. W tym kierunku zmierza praktyka wynikająca m.in. z wyroków C-931/19 Titanium Ltd., C-333/20 Berlin Chemie czy naszego polskiego C-547/18 Dong Yang. Drzewiej, model toll manufacturing był w zasadzie klasycznym i nieuniknionym gwarantem isteninia stałego miejsca prowadzenia działalności. Teraz może być inaczej.

Czy zatem to wyrok korzystny dla podatników?

Jak zwykle w VAT bywa – to zależy. Na pewno istnieją bowiem polscy podatnicy świadczący usługi na majątku powierzonym, którzy ze względów historycznych traktują swoich zagranicznych zleceniodawców jako posiadających FE w Polsce. Wystawiają więc faktury z 23% VAT, który zagraniczna spółka zarejestrowana w Polsce odlicza. Może się okazać, że niesłusznie. To woda na młyn dla organów podatkowych prowadzących czynności kontrolne.

Masz problem z VAT? Skontaktuj się z SOLVEO.

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku