Transakcje łańcuchowe w branży paliwowej (LPG)

Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną z 18 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.349.2022.1.RM w zakresie rozliczeń VAT w transakcji łańcuchowej.

Przedmiotem działalności podatnika jest handel gazem płynnym (gaz LPG). Podatnik sprzedawał gaz LPG kontrahentowi z siedzibą w Polsce, który z kolei sprzedawał towar dalej podatnikowi z innego państwa UE (Podmiot z UE). Towar  był transportowany bezpośrednio do innego kraju UE. Za transport towaru w całości odpowiedzialny był trzeci podmiot w łańcuchu. Transport odbywał się po przeniesieniu własności oraz prawa do dysponowania towarem jak właściciel na kontrahenta podatnika (Incoterms ExW / FCA).

Podatnik (“A” w łańcuchu) twierdził, że jego dostawy miały charakter ruchomy i stanowiły 0% VAT WDT. Wywodził ten wniosek przede wszystkim z tego, że od samego początku wiedział on do kogo trafi towar (znał przeznaczenie wysyłki). Dyrektor KIS uznał jednak, że skoro podmiotem odpowiedzialnym za organizację transportu towarów był trzeci (ostatni) podmiot w łańcuchu dostaw, transport towaru należy przyporządkować dostawie dokonanej przez drugi podmiot w łańcuchu dostaw na rzecz trzeciego podmiotu w łańcuchu dostaw. Tym samym, dostawa między podatnikiem a drugim podmiotem w łańcuchu dostaw nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o VAT.

Oznacza to, że podatnik może mieć problem w postaci zaległości podatkowej, odsetek, ryzyka sankcji VAT i odpowiedzialności KKS. Interpretacja dotyczy bowiem rozliczeń z przeszłości (sprzed wejścia w życie reguł quick fix). Wnioski z niej płynące pozostają aktualne także i w obecnym stanie prawnym.

Masz problem z transakcją łańuchową? Skontaktuj się z SOLVEO – zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić:

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku