Transakcja łańcuchowa VAT może dotyczyć garażu

Rozliczenie VAT w transakcjach łancuchowych nie jest proste. Nawet, jeśli względnie prosty jest stan faktyczny, w którym z taką transakcją mamy do czynienia. Każda transakcja niesie w sobie coś pouczającego. Nawet najprostsze zdarzenie pozwala czegoś się o rozliczeniach łańcuchowych nauczyć. Spójrzmy na taki właśnie pozornie prozaiczny przykład z życia (interpretacja Dyrektora KIS z 29 listopada 2022 r., 0111-KDIB3-3.4012.484.2022.2.MAZ).

Podatnik “A” zajmuje się produkcją i sprzedażą garaży blaszanych. Współpracuje z polskim pośrednikiem “B”, któy pozyskuje klientów z Niemiec i Austrii “C”, a następnie zleca podatnikowi wykonanie garażu wraz z usługą transportu i montażu u nabywcy. Transport i montaż jest organizowany przez podatnika “A”. To podatnik montuje u zagranicznego nabywcy “C” garaż, składający się z elementów wcześniej przygotowanych w Polsce, i przytwierdza garaż do podłoża.

Organ uznał, że dochodzi do transakcji łańcuchowej. Wszystko dlatego, że montaż garażu u zagranicznego nabywcy stanowi proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem nie będzie to czynność instalowania lub montowania towaru (garażu) w sensie, jaki wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji miejscem dostawy garażu nie będzie miejsce, w którym ten garaż jest montowany u zagranicznego nabywcy.

Co ważne w sprawie, pośrednik jest drugim w kolejności podmiotem transakcji łańcuchowej, który posługuje się numerem VAT UE nadanym w Polsce. Z kolei towary (garaże) są transportowane przez podatnika “A” z terytorium kraju do nabywcy zagranicznego. Wprawdzie zlecającym usługę transportu jest “B”, to “A” jest organizatorem transportu i montażu. Aż do momentu zamontowania garażu to “A” jest odpowiedzialny za towar. Zatem transport towaru należy przypisać dostawie dokonywanej przez “A” do “B”. Nie dojdzie jednak w sprawie do WDT. “B” nie podał, że jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju. W konsekwencji transakcja dostawy towaru stanowi dostawę krajową a nie WDT.

Czego dowiadujemy się z tej interpretacji?
– możliwe są transakcje łańcuchowe, w których żadna dostawa nie skorzysta z preferenycjnego opodatkowania 0% VAT;
– klasyfikacja dostaw “z instalacją / montażem” ma pierwszeństwo przed klasyfikacją łańcuchową…
– … ale nie każdy montaż to “montaż” w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT – tu mamy “proste czynności”;
– wreszcie, nie zawsze gdy pośrednik “zleca” transport, jest podmiotem pośredniczącym.

Prosty stan faktyczny. A tyle ciekawych kwestii.

Masz wątpliwości związane z transakcjami łańcuchowymi? Zapoznaj się z ofertą SOLVEO.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku